Pipelifter

Produktbeskrivelse

Med Pipelifter på laget går man inn i en ny epoke for legging av betong rør. All legging og montering kan utføres fra førerhuset på gravemaskinen! Spar en mann i grøfta samtidig som du reduserer kostnadene med hensyn til grøftesikring.

Pipelifter gir en optimal og smidig rørposisjonering, både i retning og vinkel. Presisjonen ved legging av betongrør blir bedre enn ved andre kjente metoder. Arbeidet går raskere, samtidig som alle HMS hensyn blir ivaretatt på en langt bedre måte.

Utstyret er mekanisk (ingen hydraulikk) og monteres på gravemaskinens hurtigkobling. Hurtigkobling, gjerne kombinert med rotor-tilt, sikrer optimal posisjonering, retning og vinkel på røret. OBS! Husk nok løftekapasitet på gravemaskin!

LØFTING - TILTING - MONTERING
- spar ca. 30 % leggetid

 

Pipelifter - Funksjoner

- Kan utstyres med alle kjente typer hurtigkoblinger

- Kan kombinieres med rotor-tilt og maskin monter GPS

- Kan tiltes inntil 25 graders vinkel

- Løfting, tilting og håndtering i en operasjon

 

Vi tilbyr utleie av Pipelifter - kontakt oss for pris og betingelser.

...

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering