Mengderegulator

Produktbeskrivelse

Mengderegulator
Fordrøyning innebærer at vannmengder reguleres ut fra magasinet. Ved utbygging stilles det ofte krav om at overflateavrenningen ikke skal økes. For å overholde påslippskravet må det benyttes en mengderegulator og de vanligste løsningene er et virvelkammer eller et strupet utløp.

Virvelkammer
Fordeler med et virvelkammer er at man får en dokumentert løsning hvor utslippsmengden er fastsatt, og en utslippskrurve følger med produktet som viser videreført vannmengde avhengig av trykkhøyden. Et virvelkammer har større innløpsåpning og er derfor mindre utsatt for gjentetting enn en strupet løsning, samtidig som gjennomsnittlig videreført vannemngde er større.

Strupet utløp
For å regulere videreført vannmengde ut fra fordrøyningsmagasinet kan utløpet strupes. Videreført vannmengde avhenger av diameteren på det strupede utløpet og høyden til vannstanden.

 

Driftsvennlig anlegg

Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.

 

Les artikkelen "Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger" på VA-forum.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering