Injeksjonsslange

Produktbeskrivelse

Injeksjonsslange - For selektiv tetting av støpeskjøter

Injeksjonsslangen er robust, myk og bestandig og benyttes til tetting av støpe skjøter. Dette er et unikt system som reduserer risiko for innlekking av vann i kummer ved innstøping av rørmaterialer med annen E modul . Slangen monteres på innstøpingsrørdelen før denne støpes inn i betong. Kun mateslangen er synlige etter innstøping og brukes for injisering av tetningsmasse som fordeler seg jevnt langs støpe skjøten. Injeksjonsslangen anses som en ekstra sikkerhet, hvis det er fare for lekkasje i skjøter .For mer informasjon - ta kontakt med din lokale selger!

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering