Fiberduk

Fiberduker eller Geotekstiler er en fellesbetegnelse for produkter som benyttes innen bygg- og anleggsvirksomheten.
Produktene klassifiseres etter NorGeoSpec 2012 som er et felles klassifiseringssystem for Norge, Sverige og Finnland. Geotekstiler brukes hovedsaklig for deres egenskaper som separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Fiberduk – NorGeoSpec Certificate – 140NW

Fiberduk – NorGeoSpec Certificate – 200NW

Fiberduk– NorGeoSpec Certificate – 270NW

Fiberduk – Krav til bruksklasse – SVV Håndbok N200

NorGeoSpec godkjent fiberduk er laget av 100 % UV-stabilisert polypropylen, og er i flere tiår benyttet til separasjon og filtrering av fyllmasser. Ved å benytte fiberduk, opprettholdes en permanent dreneringsfunksjon, og hindrer inntrenging av fyllmateriale i en mer finkornet fyllmasse. Høy strekkfasthet i både langsgående, tverrstilt og diagonal retning, gir ekstra stabilitet i strukturen. Materialet har svært gode filtreringsegenskaper, både før, under og etter anleggsfasen. Dette sikrer at drenert grus opprettholder sin vannføringskapasitet, og dermed rask og effektiv drenering av jorda.

Valget av bruksklasse er avhengig av bruksområdet dvs. hvilke materialer som ligger inntil fiberduken, trafikkmengde og undergrunnens fasthet. Krav til bruksklasse (f. eks. strekkstyrke, forlengelse og motstand mot gjennomhulling) er spesifisert i Statens Vegvesens håndbok 018.

Produkttabell

Varenummer Bruksklasse Beskrivelse Densitet Lengde Bredde Areal Pris
gr/m2 mm m m2 kr.
18001537 NG2 - PROFIL 2 140NW BLACK (BLÅ) 135 110 5 550 2 771
18001538 NG3 - PROFIL 3 200NW BLACK (RØD) 190 110 5 550 3 907
18001535 NG4 - PROFIL 4 270NW (GRØNN) 270 100 5 500 5 028
Krav til bruksklasse er spesifisert i Statens Vegvesen håndbok N200.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».