Fiberduk

Produktbeskrivelse

Fiberduker eller Geotekstiler er en fellesbetegnelse for produkter som benyttes innen bygg- og anleggsvirksomheten.
Produktene klassifiseres etter NorGeoSpec 2012 som er et felles klassifiseringssystem for Norge, Sverige og Finnland. Geotekstiler brukes hovedsaklig for deres egenskaper som separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse.

Norgeospec godkjent fiberduk er laget av 100 % UV-stabilisert polypropylen, og er i flere tiår benyttet til separasjon og filtrering av fyllmasser. Ved å benytte fiberduk, opprettholdes en permanent dreneringsfunksjon, og hindrer inntrenging av fyllmateriale i en mer finkornet fyllmasse. Høy strekkfasthet i både langsgående, tverrstilt og diagonal retning, gir ekstra stabilitet i strukturen. Materialet har svært gode filtreringsegenskaper, både før, under og etter anleggsfasen. Dette sikrer at drenert grus opprettholder sin vannføringskapasitet, og dermed rask og effektiv drenering av jorda.

Valget av bruksklasse er avhengig av bruksområdet dvs. hvilke materialer som ligger inntil fiberduken, trafikkmengde og undergrunnens fasthet.Krav til bruksklasse ( f. eks. strekkstyrke, forlengelse og motstand mot gjennommhulling) er spesifisert i Statens Vegvesens håndbok 018.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering