Fettutskiller

Produktbeskrivelse

Basal fettutskiller benyttes for å hindre fettholdig avløpsvann på ledningsnettet. Fettutskilleren separerer vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvannet.

Basal fettutskiller produseres i betong og i henhold til NS-EN 1825 -1. Produktet er tilgjengelig i NS (nominell størrelse = l/s) 2, 4, 7, 10, 15 og 25. Fettutskillere leveres med kjegle eller topplate, og et kumlokk merket «Utskiller». Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål. Borepakninger er oljebestandige og i samsvar med EN 681-1.
 
Funksjon
Basal fettutskiller er en gravimetrisk utskiller som separerer fett fra avløpsvannet. Fett, som er lettere enn vann, vil stige til vannoverflaten og holdes adskilt fra utløpet som er plassert nær bunn av utskilleren. Avkjøling av vannet samt en rolig strømningshastighet
er avgjørende for å oppnå en god tilbakeholdelse av fett.

Kjøresterk konstruksjon
Basal fettutskillere er dimensjonert for å tåle trafikklast.

Sandfang
I henhold til NS-EN 1825, pkt 5.5.1 skal avløpsvannet tilføres fettutskilleren via et sandfang.

Alarm
Basal fettutskillere kan leveres med alarm.

 

For mer informasjon se egen brosjyre og FDV-dokumentasjon.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering