EPS - Større leggedyp for falsrør - uten ekstra armering

Produktbeskrivelse

Hva er EPS?
EPS står for “Ekspandert Polystyren”, og produseres ved å tilsette Polystyren store mengder luft. Materialet er perfekt for å benyttes både til demping og isolering.

Hvorfor EPS?
Når rør legges i bakken vil massene på siden av alle rør sette seg mer en masser rett over røret ved bruk av stive betongrør. Lastene på  betongrør i bakken konsentreres over røret og EPS benyttes for å fordel lastene på et større areal rundt røret som dermed reduserer belastningen på røret. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS kan overdekningen på røret reduseres med ca 50 %. I motsetning til betongrør vil et plastrør som legges med tilsvarende belastinger deformeres og på sikt bli ovale.

Når anbefaler vi bruk av EPS?
EPS kan benyttes når rør skal legges med store overhøyde fra topp rør til ferdig terreng. Ved denne metoden reduseres armeringsmengden i røret noe som gir meter rør pr krone. Metoden med EPS er utviklet og  testet i Norge av Jan Vaslestad og adoptert rundt omkring i verden.  
Metoden er anbefalt av Statens vegvesen og beskrevet i intern rapport 1516 – Load reduction on buried rigid pipes below high embankments.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering