EPS - Større leggedyp for falsrør - uten ekstra armering

Produktbeskrivelse

Når stive rør legges i bakken vil massene på siden av røret sette seg mer enn massene rett over røret, og lastene på røret øker. EPS kan benyttes som fleksibelt lag for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Belastningen på røret reduseres dermed. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS kan belastning på røret reduseres med ca. 50 %.

EPS kan benyttes, når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. ing avhandling ved NTNU, og adoptert rundt omkring i verden.
EPS-metoden er anbefalt av Statens Vegvesen og beskrevet i Håndbok V220 “Geoteknikk i vegbygging”.

EPS står for “Ekspandert Polystyren” og produseres ved å tilsette Polystyren store mengder luft. Materialet er perfekt for å benyttes både til demping og isolering.

Ved legging av rør bør underlaget være mykt. EPS- platen gir best
effekt når den legges på friksjonsmasser og ikke direkte på røret.
Anbefalt tykkelse på friksjonsmassene er 0,2 x rørets DY .
f.eks.: Rør med DY 1250 bør ha 250 mm friksjonsmasse mellom rør og EPS-plate (DY x 0,2).

Trykkfasthet      100 kN/m2
Tykkelse

500 mm

EPS-platen vil deformeres i anleggsfasen, så derfor anbefales bruk av 500 mm tykkelse som standard.

Bredde

min. DY x 1,5

f.eks.: DN 1000 rør med DY på 1250 mm trenger EPS-plate som er minst 2400 mm bred.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering