Miljø og Bærekraft – Nytt solcelleanlegg bidrar til å oppnå våre klimamål

I henhold til Loe sin bærekraftstrategi skal vi i årene fremover se på alternative energikilder, som solenergi og jordvarme. Vår nye produksjonshall i Hokksund blir i disse dager ferdigstilt, og på taket der er det installert et flunkende nytt solsolcelleanlegg.

– Produksjon av kummer og rør i betong innebærer flere energikrevende prosesser, og det er et klart mål for oss at vi investerer i fornybar energiproduksjon slik at vi kan redusere andelen innkjøpt strøm forteller eier Lars Kristoffer Loe.

– Da vi skulle utvide produksjonen vår med en nytt produksjons bygg i Hokksund, var det allerede fra begynnelsen av planlagt et nytt solcelleanlegg på taket av bygget. Faktisk så går bygget allerede under navnet “Solhallen” her hos oss på fabrikken sier Lars videre med et smil.

Se video av Solhallen til Loe Rørprodukter AS

Hokksund godt egnet for solcelleanlegg

Det viser seg at solenergi er både en pålitelig og stabil strømkilde i Norge, og svært aktuelt for oss som har store tak arealer tilgjengelig på våre produksjonssteder. Her i Hokksund har vi også gode solforhold med lave horisonter og lite skygge.

Lokal leverandør

Det er daglig leder Bengt Morten Olufsen i Hokksund baserte PV Solar som står bak leveransen av anlegget. Selv om anlegget er levert følger han anlegget tett og ser til at alt fungerer som det skal.

– Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde forklarer Bengt og med denne installasjonen viser Loe Rørprodukter at de går foran med et konkret og målbart tiltak.

– Vi setter også stor pris på at Loe-selskapene bevisst velger en lokal leverandør til disse prosjektene og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer lokale selskap avslutter Bengt. PV Solar er totalleverandør av solcelleanlegg til næringsbygg.

Noen fakta om anlegget

173 kWp innstallert effekt

432 solcellepaneler

ca. 125.000 kwh forventet årlig produksjon

Lønnsom investering

Rent praktisk så er vårt strømforbruk konsentrert til dagtimene i de timene det nye solanlegget produserer mest. Den produserte solenergien kan derfor gå rett inn i produksjonen. Egenprodusert energi kan også gå til å lade våre elektriske personbiler, varebiler og trucker. Alt overskudd som ikke brukes går ellers direkte inn på strømnettet.

Med dagens krav til miljødokumentasjon vil også denne tilførte egenproduserte strømmen slå positivt ut når vi skal dokumentere tilvirkings fasen av produktene våre. Loe ønsker å gå foran som betong produsent med å vise at vi tar samfunns- og miljøansvar der vi kan. Det er derfor svært tilfredsstillende å kunne benytte egenprodusert lokal grønn energi avslutter Lars Loe.

Loe Betongelementer AS satser også på egenprodusert solenergi

På Steinberg ligger Loe Betongelementer AS som allerede har installert omtrent det dobbelte av kapasiteten til Loe Rørprodukter AS. Samlet sett dekker disse to anleggene til sammen et 4.000 m2 stort takareal og vil bidra med hele 346.000 kWh kortreist og fornybar energi hvert år. Anleggene vil gjennom sin levetid kunne spare mellom 2.970 og 4.435 tonn Co2 dersom man forutsetter dagens utslipp ved bruk av kjøpt strøm.