Miljø og Bærekraft- Loe leverer nå VARIG produkter med mindre sement og økt bestandighet.

Basals nye betongresept VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle Loe sine rør og kumprodukter som merkes VARIG.

Betongprodukter produsert med «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» merkes med VARIG i grønt.

Loe faser inn VARIG «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» på sine produkter. VARIG resept gir våre produkter lavere miljøfotavtrykk og lenger levetid. VARIG er nå lagt inn som standard resept i vår produksjon.

Kummer og rør merket VARIG vil få lengre levetid i utsatte miljøer der blant annet sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte tilfeller kan være en utfordring.

Betongprodukter som er merket VARIG har et lavere CO2 fotavtrykk

Resepten VARIG har en lavere miljøbelastning da man har byttet ut en del av sementen med silika. Silika har betydelig mindre miljøbelastning enn sement, samt en rekke andre positive egenskaper som gir økt tetthet, økt bestandighet og lengre levetid.

Betongprodukter som er merket VARIG har lenger levetid

Vi tilfører altså og setter et minimums silikainnhold på 3 % i betong-blandingen. Da får man blant annet en vesentlig forbedring på vann absorpsjonen. Dette gjør betongen tettere og mer bestandig mot eksponeringen i alt fra ulike typer kloakk til enda tøffere eksponering i områder med fabrikker, tungindustri og sulfatrik jord/alunskifer. Bestandighet kan gjerne oversettes til motstandskraft. En betongresept som gjør sluttproduktet mer bestandig gjør at det også får en betydelig lengre levetid.

Lengre levetid på våre VA-produkter gjør også at det totale miljøfotavtrykket blir mye mindre. Nye betongresepter er viktige forutsetninger for at våre betongkummer og rør er, og skal være det rette valget som byggemateriale. Med VARIG resepten gir vi nå også kunden et valg i forhold til hvilket miljø VA-produktet skal brukes i.

Betongprodukter produsert med «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» merkes med VARIG i grønt.

Utnytt betongproduktenes styrke og spar penger og miljøet – Bruk grove og gjerne stedlige omfyllingsmasser

Betongrør kan omfylles med grove og gjerne stedlige masser

Det er viktig å være klar over at miljøfotavtrykket fra materialet til produksjon av rør og kummer bidrar med en mindre andel av det totale mijøfotavtrykket for vann- og avløpsgrøfter. Utslippet knyttet til grøfteutførelsen og massehåndtering (A5) er ofte 2-3 ganger høyere enn utslippet til selve materialet (A1-A3).

Velger du VARIG betongprodukter, og samtidig utnytter betongproduktenes potensiale til omfylling med grove og gjerne stedlige masser gjør du tiltak som virkelig minimerer CO2 fotavtrykket ut fra et helhetlig LCA perspektiv. Dessverre ser vi alt for ofte at anleggene ikke optimaliseres ut fra et totalt miljøperspektiv, og at bruk av grove omfyllingsmasser eller gjenbruk av oppgravde masser i alt for liten grad blir ivaretatt.

Derfor er det svært viktig at Miljøvurderingen omfatter A1-A5, og det anbefales at det stilles krav til både produkt- og prosjektspesifikke EPD’er.

Gjenbruk av gravemasser kan redusere CO2 fotavtrykket med 70 %

Illustrasjonen under viser hvordan grøfteutførelsen kan påvirke miljøfotavtrykket.

Les mer : VA-forum setter fokus på temaet grøfteutførelse og omfyllingsmasser