AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

Høyt over Vrådal på 700 moh er Vrådal Panorama i full gang med utbygging av nye hyttetomter. Da Sør Entreprenør AS som gjør grunnarbeidene skulle ha vannkummer til prosjektet, valgte de komplette Basal AQUA-SAFE vannkummer fra Loe Rørprodukter AS.

Sør Entreprenør AS er et maskin- og landskapsentreprenørfirma som har Telemark og Vestfold som nedslagsfelt. I Vrådal tok Daglig leder Sindre Øverås imot oss på anlegget til Vrådal Panorama. I prosjektet legges det til rette for 47 nye tomter og de nedre delene av feltet er allerede ferdigstilt. Sør Entreprenør AS er ansvarlige for vei, vann og avløp og klargjøring av tomtene.

Det er stor aktivitet på anlegget. Målet er å bli ferdig til jul.

– Vi er et ungt selskap med motiverte og dyktige medarbeidere forteller Sindre. Her har vi 6 gravere i gang og jobben går stort sett slik vi har planlagt. Som alle andre entreprenører har vi fått merke de økte drivstoffkostnadene, og helt konkret i dette prosjektet har vi vel måtte jobbe med hardere fjell enn det vi kanskje hadde regnet med. Nå regner vi uansett med at vi kan avslutte her oppe før jul.

Som natt og dag med AQUA-SAFE

Til vannledningsnettet er det 9 vannkummer som skal settes ned.

– Da vi skulle gjøre innkjøpet på vannkummene til dette anlegget fant vi at komplette Basal AQUA-SAFE kummer var både konkurransedyktige på pris og et trygt valg for både oss og for utbyggeren forteller Sindre. Med garantien og dokumentasjonen som følger med kummene kan vi konsentrere oss om gravearbeidet og fremdriften.

Fra venstre: Karl Slettedal fra Loe Rørprodukter AS, daglig leder Sindre Øverås og ADK-rørlegger Gunnar Bjåland hos Sør Entreprenør AS

Gunnar Bjåland er ADK-rørlegger hos Sør Entreprenør AS. – Vi er jo vant til at vi må stå selv å montere utendørs. Dette krever en del ressurser. Det må tas innimellom, vi må ha en ledig graver og vi må stå ute i all slags vær. Vi må også sørge for at vi har fått alt av deler på plass før vi begynner. Her får vi alt ferdig montert med garanti og trygghet for at monteringen er korrekt utført. Jeg vil si at det er som natt og dag å få vannkummer levert ferdig montert på denne måten.

På bildene under ses V2 som ble satt den dagen vi besøkte anlegget.

Vannkummer etter VA-normen til Kvitseid Kommune

For Vrådal Panorama er det viktig at VA-anlegget skal tilfredsstille Kvitseid kommune sin VA-norm og at det lever opp til moderne standarder med tilhørende dokumentasjon. Loe Rørprodukter AS har i dette prosjektet også utarbeidet kumtegninger for alle vannkummer etter anvisning fra entreprenøren. De nye kumtegningene vil følge som en del av sluttdokumentasjonen.

En av kumtegningene som følger med som sluttdokumentasjon

Vi takker Sør Entreprenør AS for tilliten og for at vi fikk besøke anlegget. Vi ønsker entreprenøren lykke til videre i prosjektet

AQUA-SAFE har satt en ny standard

AQUA-SAFE er en ferdigmontert vannkum som er skrudd sammen innendørs av sertifiserte eksperter. AQUA-SAFE er godkjent av uavhengig tredjepart og leveres med garanti mot lekkasje. Det er rett og slett en ny generasjon vannkummer.

AQUA-SAFE leverer både når det gjelder HMS og økonomi. Vannkummen er trygg å gå ned i, ingen deler mangler og du får dokumentasjon på alt som er levert. Hver dag kan du være sikker på at ikke en dråpe finner veien ut, uansett hvor lenge kummen har ligget i bakken. Hvis du lurer på om vannkummen holder mål, se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre.