Miljø og bærekraft- Loe styrker fokuset med ny bærekraftsansvarlig og oppdatert ESG-rapport

Kristin Loe er ansatt som ansvarlig for miljø og bærekraft for Loe konsernet og tar ledelsen på miljø og bærekraft for alle Loe sine selskaper. Hun står nå bak Loe Impact , som er Loe-konsernet sin oppdaterte bærekraftsrapport. Kristin er utdannet jurist og har fra tidligere erfaring som HMS/KS leder i en større entreprenørvirksomhet. Kristin har vært ansatt siden januar 2023 og samarbeider nå tett med Vidar Uthne som er HMS ansvarlig for Loe konsernet.

Kristin Loe er nå ansvarlig for miljø og bærekraft for Loe konsernet

Miljø og bærekraft er både et motiverende og tidsaktuelt arbeidsområde å ta fatt på forteller Kristin. Det skjer mye og det er et omfattende felt som det er viktig å være oppdatert på.

For Loe som er en stor organisasjon er det viktig å ha gode styringsverktøy for vårt miljø- og bærekraftsarbeid. ESG-rapportering som vi nå gjør er nettopp et slik et verktøy som gir selskaper mulighet til å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samtidig som det kan identifisere fremtidige utfordringer og muligheter.

Loe Impact – oppdatert ESG-rapport for hele Loe konsernet

Loe-konsernet består av mange selskaper som hovedsakelig driver med prefabrikerte betongprodukter til bygg- og anleggsbransjen, men også eiendomsutvikling og andre investeringer.

Loe Impact beskriver altså hele konsernets bærekraftstrategi, og nå er den oppdatert for alle Loe sine virksomheter.

Rapporten er basert på Global Reporting Initiative sin rapporteringsguide og FNs bærekraftsmål. Den er tilpasset våre aktiviteter og skal fungere som et rammeverk for hvordan Loe opererer og tar beslutninger. Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi, og måler samtidig bedriftene på faste parametere.

– Nå er det avgjørende at alle våre virksomheter tar valg som er i tråd med Loe Impact forteller Kristin.

Bærekraft og miljø står på dagsordenen hos Loe. Her ved Kristin Loe og Lars Kristoffer Loe.

Eier i Loe, Lars Kristoffer Loe, er klar på at gjennom utarbeidelse og oppdateringer av vår ESG-rapport skal vi jobbe systematisk med våre prinsipper og ambisjoner innenfor miljø-, samfunns- og selskapsstyring i årene fremover.

Han trekker i denne omgang blant annet frem sikring av tilstrekkelig intern miljøkompetanse, jevnlig revisjon av Loe sitt miljøprogram, og økning av miljøbevisstheten til alle Loe sine ansatte og samarbeidspartnere som viktige fokusområder.

Direkte knyttet til vår produksjon er kontinuerlig forbedring av betongresepter, reduksjon av avfall og utslipp, og investereringer i topp moderne og effektivt produksjonsutstyr sentralt. Vi investerer også i fornybar energiproduksjon avslutter Lars Loe.

Loe Impact og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Loe har valgt å vektlegge 5 av FNs bærekraftsmål

Loe-konsernet har gjort en vesentlighetsanalyse hvor vi har kartlagt våre interessegrupper og hva de setter som mest viktig å fokusere på innenfor vårt bærekraftsarbeid. Vår interessegruppe er i hovedsak kunder, leverandører, medarbeidere, myndigheter, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og eier. Etter denne vesentlighetsvurderingen har vi valgt å vektlegge 5 av FNs bærekraftsmål, som gir oss en ramme for vårt bærekraftsarbeids fremover.


Loe Impact er offentlig og kan leses i sin helhet her.