Rørlegging med Leif Grimsrud AS på Østfoldbanen i Rygge

Loe Rørprodukter leverer betongvarer til Leif Grimsrud AS sine arbeider på Østfoldbanen. Vi fikk være med Leif Grimsrud AS å se på rørlegging av DN600 betongrør. Betongrør kan legges med ulike hjelpemidler. Her viser vi hvordan betongrør legges med Congrip 3-part løfte- og monteringsverktøy.

Se også videoen lenger ned fra anlegget til Leif Grimsrud som viser leggemetoden.

Legging av falsrør med 3-part løfte- og monteringsverktøy

Rørene løftes med Congrip 3-part løfte- og monteringsverktøy som har to like lange kjettinger til løfting og transport (A og B). På A sitter det en lengre monteringskjetting (C) som brukes til å trekke sammen rør.

1. Påføring av glidemiddel på spissen av røret som skal legges

Spissen på rørene smøres først med glidemiddel

2. Kjettinger for løft festes til rørets løfteanker

Allerede ved løft settes kjetting A på løfteankeret nærmest spissen. Røret løftes med kjetting A og B og sentreres inntil tidligere lagt rør.

3. Festing av monteringskjetting og løft

Kjetting B koples fra løfteankeret nærmest muffen . Monteringskjettingen (C) ,som er en del av kjetting A, koples til det fremste løfteankeret på røret som sist ble lagt. Gravemaskinen løfter i løfte og monteringsverktøyet med et jevnt drag oppover og trekker det nye røret kontrollert på plass.

4. Justering av avvinkling og kontroll av spalteåpning

Når røret er trukket sammen kan en eventuell avvinkling i muffen foretas. Tilslutt kontrolleres den innvendige spalteåpningen. Anvisning for korrekt spalteåpning finnes i Basal leggeanvisning

Basal leggeanvisning er vår veileder for legging av rør og kummer av betong.

Last ned her

Montering og hjelpemiddel for montering av betongrør

Montering med 3-part løfte- og monteringsverktøy

Brukes for DN300 – DN1600 rør

les mer her

Montering med jekketaljer

Kan brukes fra DN1400 – DN3000 rør hvor man benytter rørenes monteringsanker på siden av rørene

les mer her

Montering med pipelifter

Legging ved hjelp av gravemaskin og pipelifter. Kan brukes for DN400 – DN2000 rør

les mer her