Montering av betongrør med Basal Pipelifter – Tryggere og mer effektiv rørhåndtering

Se hvordan betongrør monteres med Basal Pipelifter. Vi besøkte Park & Anlegg som benytter pipelifter for å montere DN1200 betongrør i Bakkegata i Askim. Jobben utfører de for Indre Østfold kommune.

Se video tatt under monteringen nederst i innlegget

Montering av Betongrør med Basal Pipelifter.

Pipelifter er et løfte- og monteringsutstyr som benyttes på gravemaskiner for legging av betongrør. Utstyret er mekanisk (ingen hydraulikk) og monteres på gravemaskinens hurtigkobling. Pipelifteren kan
kombineres med rotortilt og maskinmontert GPS, og røret kan tiltes inntil 25 graders vinkel. Løfting, tilting og håndtering utføres i en operasjon.

Loe rørprodukter tilbyr to størrelser type 2 (for rør DN300-1200) og type 3 pipelifter (for rør DN1400-2000).

Basal Pipelifter utløser en rekke fordeler sammenliknet med andre leggemetoder

● Raskere – sparer inntil 50 % av installasjonstiden
● Enklere – kan kobles til alle typer hurtigkoblinger/gravemaskiner
● Tryggere – ingen behov for montør i grøfta
● Billigere – færre “folk” i grøfta, og redusert håndtering og mindre behov for grøftesikring.

Rørlegging med Pipelifter med Park & Anlegg AS i Askim.

Vi besøkte Andreas Dølplads og Tore Svendsby ute på anlegget for å se hvordan rørlegging med Pipelifter foregår.

– Dette går veldig fint forteller Andreas Dølplads . Vi er to mann som legger rør her, og med Tore i grøfta tar jeg meg av resten med gravemaskinen. Nå har vi lagt mange rør med denne pipelifteren og for oss er pipelifter det eneste alternativet sier Andreas.

Andreas Dølplads og Tore Svendsby er fornøyd med Pipelifter

Legging av DN1200 betongrør med bruk av Pipelifter type 2

1. Rengjør spissende og muffe og kontroller at rørene er skadefrie.

Kjenn over spissen og muffen på rørene før legging. Både spiss og muffe skal være fri for partikler og eventuell smuss.

2. Fjern isoporen som sitter i muffen på røret som ble lagt sist.

Isoporen som sitter i muffen på røret skal fjernes.

3. Avrett fundamentet og lag en grop i forkant av muffenden på røret som ble lagt sist

Unngå å dra med pukk i skjøten mellom rørene ved sammentrekking ved å krafse ut en grop i forkant av muffeenden på røret som ble lagt sist. Tore Svendsby bruke foten til dette. Bruk gjerne også krafse.

4. Påfør glidemiddel på spissen av røret som skal legges

Det skal være tilstrekkelig å smøre spissen på betongrørene. Bildet under viser spissen ferdig smurt. Det smurte feltet er den delen av spissen som får kontakt med pakningen.

5. Gravemaskinføreren sentrerer røret som skal legges inntil tidligere lagt rør og monterer forsiktig røret.

Det er helt nødvendig at maskinføreren har en hjelpemann til å veilede hvordan røret bør orienteres under monteringen. Hjelpemannen må også følge med på spaltåpningen mellom rørene og si ifra når spalteåpningen er korrekt.

6. Følg med på spalteåpningen under montering

Det er den innvendige spalteåpningen som er kontrollmål. Den utvendige spalteåpningen brukes som erfaringsmål, så hjelpemannen bør følge med på utvendig spalte, for så å kontrollere den innvendige.

Kontroll av innvendig spalteåpning

MERK! Det SKAL være en spalte når man monterer betongrør. Rørene skal ikke trekkes sammen til man oppnår betongkontakt mellom rørene.

Anvisning for korrekt spalteåpning finnes i Basal leggeanvisning. Det er a-målet i leggeanvisningen som angir innvendig spalteåpning.

Basal leggeanvisning er vår veileder for legging av rør og kummer av betong. Der finner man angivelse av spalteåpningene for alle rørdimensjoner.

Last ned

Montering og hjelpemiddel for montering av betongrør

Montering med 3-part løfte- og monteringsverktøy

Brukes for DN300 – DN1600 rør

Les mer …

Montering med jekketaljer

Kan brukes fra DN1400 – DN3000 rør hvor man benytter rørenes monteringsanker på siden av rørene

Les mer …

Montering med Pipelifter

Legging ved hjelp av gravemaskin og pipelifter. Kan brukes for DN300 – DN2000 rør

Les mer