Rørlegging med Park & Anlegg AS på Os i Halden sentrum

AF bygger ny barneskole og idrettsanlegg på Os i Halden sentrum. Park & Anlegg AS utfører omlegging av eksisterende kulvert.

Omleggingen består av overgangskonstruksjoner fra og til eksisterende overvannskulvert bygget med granittstein, til en 140 meter lang ny DN1800 betongrørskulvert. Parallelt legges også en DN500 PE spillvannsledning. Det er omfattende arbeider hvor hele traseen spuntes.

Overgangen fra og til ny kulvert til eksisterende granittkulvert gjøres med plasstøpte konstruksjoner hvor Luva Prosjekt AS har bidratt i prosjekteringen. Bilde viser viser utløpet av ny kulvert.

Legging av DN1800 betongrør med bruk av jekketaljer

Betongrør kan legges med ulike hjelpemidler. Rør over DN1200 har innstøpte monteringsanker i siden på rørene, hvor man benytter jekketaljer til å trekke sammen rørene. Her kan man se hvordan DN1800 rør monteres. Vi takker Park & Anlegg og anleggsrørleggerne Labinot Islami og Kim Amundsen for at vi fikk være med ut på anlegget.

Rørleggerne til Park & Anlegg tok imot oss på anlegget. Fra venstre Labinot Islami og Kim Amundsen

1. Rengjør spissende og muffe og kontroller at rørene er skadefrie.

Kjenn over spissen og muffen på rørene før legging. Både spiss og muffe skal være fri for partikler og eventuell smuss.

2. Fjern isoporen som sitter i muffen på røret som ble lagt sist.

Isoporen som sitter i muffen på røret skal fjernes.

3. Lag en grop i forkant av muffenden på røret som ble lagt sist

Unngå å dra med pukk i skjøten mellom rørene ved sammentrekking ved å krafse ut en grop i forkant av muffeenden på røret som ble lagt sist.

Krafse ut en grop i forkant av muffeenden på røret som ble lagt sist.

4. Påfør glidemiddel på spissen av røret som skal legges

Det skal være tilstrekkelig å smøre spissen på betongrørene. Bildet under viser spissen ferdig smurt. Det smurte feltet er den delen av spissen som får kontakt med pakningen.

5. Røret som skal legges sentreres inntil tidligere lagt rør.

Rørene løftes med to parts løftekjetting og sentreres inntil tidligere lagt rør. Det er vanlig at gravemaskinen strammer opp kjettingen. Det vil si tar av litt av vekten på røret under sammentrekking.

MERK! Rør over DN1200 er merket med et blått merke både innvendig og utvendig i muffeenden. Rørene har i tillegg også en tekst merket OPP utvendig. Dette for å forsikre at anlegget orienterer røret riktig.

Blått merke skal OPP på alle rørdimensjoner over DN1200

5. Montering av jekketaljer i løfteanker og sammentrekking.

Legg merke til at man med fordel kan hoppe over et monteringsanker ved montering. Da vil man ha tyngden av to rør som mothold under sammentrekningen. Det brukes jekketaljer på begge sider av rørene og parallell sammentrekning.

Montering av kjetting og jekketaljer i monteringsanker.

6. Følg med på spalteåpningen ved montering

Når man trekker sammen rørene skal man følge med på spalteåpningen.

MERK! Det SKAL være en spalte når man monterer betongrør. Rørene skal ikke trekkes sammen til man oppnår betongkontakt mellom rørene.

Det er den innvendige spalteåpningen som er kontrollmål. Anvisning for korrekt spalteåpning finnes i Basal leggeanvisning. Det er a-målet i leggeanvisningen som angir innvendig spalteåpning.

Basal leggeanvisning er vår veileder for legging av rør og kummer av betong. Der finner man angivelse av spalteåpningene for alle rørdimensjoner.

Last ned

Montering og hjelpemiddel for montering av betongrør

Montering med 3-part løfte- og monteringsverktøy

Brukes for DN300 – DN1600 rør

Les mer …

Montering med jekketaljer

Kan brukes fra DN1400 – DN3000 rør hvor man benytter rørenes monteringsanker på siden av rørene

Les mer …

Montering med Pipelifter

Legging ved hjelp av gravemaskin og pipelifter. Kan brukes for DN400 – DN2000 rør

Les mer …