Stor firkantkum til Isachsen Anlegg AS

Isachsen Anlegg utfører blant annet VA arbeider i prosjektet FV353 Rugtvedt – Surtebogen som består av 3,9 km fylkesveg frå Rugtvedt til Surtebogen. Det er Hæhre som har kontrakten på prosjektet med Telemark Fylkeskommune. Prosjektet omfattar sprenging/masseflytting, vegbygging, VA, elektro og konstruksjoner. Som en del av prosjektet skal det etableres ny vannledning for Bamble kommune på strekningen. På vannledningen etableres det flere kummer, og en av kummene ble valgt levert som en prefabrikkert firkantkum fra Loe Rørprodukter.

Kummen ble satt med mobilkran ved Findal på den aktuelle strekningen

Kummens mål var 4550 mm x 3700 mm. Totalvekten for bunnseksjonen på bildet over med armatur innmontert var på 27 tonn. Loe stod for innmonteringen av alle armaturdeler i kum. Brødrene Dahl v/Bjørn Anders Lien stod for all leveranse og avklaringer rundt armatur deler til kummen.

På grunn av transportrestriksjoner i bredden. ble kummen levert med utsparinger på to av løpene. Innstøpingen og forankringen av sideløpene ble utført av entreprenør etter levering på anlegget

I dialog med både entreprenør og VA konsulent på prosjektet stod Loe for konstruksjon av kummen. Under ser man deler i kum samt mål og form.

Fornøyd entreprenør

Christian Nikkerud som er prosjektleder for Isachsen Anlegg gir Loe tommel opp for leveransen. – Vi hadde et voldsomt tidspress på oss for å få satt denne kummen i tide. Det var også mange avklaringer som måtte gjøres underveis så det har vært mye jobb å komme i mål. Da det var arbeider som også måtte utføres på anlegg var det svært viktig å få på plass kummen i god tid før dagen for vannavstengning. Det var viktig for oss, og vi har lagt merke til hvordan Loe stod på for å imøtekomme vårt ønske om så rask levering som mulig avslutter Christian.

Loe takker Isachsen for tilliten og bestillingen og for samarbeid med alle involverte parter i prosjektet.

Noen glimt fra produksjonen

Opplasting i produksjonshallen.

Spesialkummer fra Loe – et sterkt alternativ til plasstøpte konstruksjoner

Loe har økt sin kapasitet og fokus på å tilby skreddersydde spesialkummer der våre standard prefabrikkerte kumalternativer ikke strekker til. Våre spesialtilpassede kummer lages helt etter kundenes ønsker om mål og form. Byggherre, konsulent og entreprenør står dermed friere til å designe løsninger som tilfredsstiller deres situasjoner og plassbehov.

Våre spesialkummer er derfor et sterkt alternativ til plasstøping for alle fag.

Loe løser prefabrikkeringen slik at kumelementene både kan transporteres og løftes. Har man et prosjekt på infrastruktur under bakkenivå hvor man ser at man kan trekke fordeler av å vurdere prefabrikkerte spesialkummer, ta kontakt med Loe.