Spesial firkantkum til Grunnarbeid Entreprenør AS på strekningen E6 Ranheim – Stjørdal

Grunnarbeid Entreprenør AS

Grunnarbeid Entreprenør er en svært allsidig entreprenør som har som mål å levere så komplette tjenester som mulig i de prosjektene de er involvert i. Entreprenøren legger stolthet i å tilby et bredt spekter av tjenester innen infrastruktur med faglig dyktig ansatte.

Et av deres utgangspunkt i hverdagen er om utfordringene er store, så er det er heldigvis også muligheter!

Stor kum til hovedvannledning som bygges til Malvik kommune

På Nye Veier sitt prosjekt E6 Ranheim-Værnes har Grunnarbeid Entreprenør AS siden høsten 2023 jobbet med ferdigstillelse av ny hovedvannledning til Malvik kommune. Strekningen var under en tidligere entreprise etablert i flere små deler, og nå kompletteres den for å få den ferdigstilt til trykkprøving og godkjenning. Da det var behov for en større vannkum på strekningen tok entreprenøren kontakt med Loe Rørprodukter Nord AS for å finne en løsning. Denne kummen ble bygget som en spesial skreddersydd firkantkum hos Loe.

Firkantkum V5 som leveres til Grunnarbeid Entreprenør AS

Spesialkummer fra Loe – et sterkt alternativ til plasstøpte konstruksjoner

Loe har økt sin kapasitet og fokus på å tilby skreddersydde spesialkummer der våre standard prefabrikkerte kumalternativer ikke strekker til. Dette fikk vi utnyttet i denne leveransen. Våre spesialtilpassede kummer lages helt etter kundenes ønsker om mål og form. Byggherre, konsulent og entreprenør står dermed friere til å designe løsninger som tilfredsstiller deres situasjoner og plassbehov.

Våre spesialkummer er derfor et sterkt alternativ til plasstøping for alle fag.

Ofte blir kummene til etter løsningsforslag fra Loe. Loe løser prefabrikkeringen slik at kumelementene både kan transporteres og løftes. Har man et prosjekt på infrastruktur under bakkenivå hvor man ser at man kan trekke fordeler av å vurdere prefabrikkerte spesialkummer, ta kontakt med Loe.

V5 til Grunnarbeid Entreprenør AS

Øystein Frantzen, Markedsleder i Loe Nord forteller at det har vært god etterspørsel etter spesialkummer den siste tiden. V5 som nå står ferdig til Grunnarbeid Entreprenør AS er et godt eksempel på hva vi kan levere, forklarer Øystein.

– Her kom kunden med utfordringen, og vi så at dette kunne løses. Loe dimensjonerte opp kummen, utarbeidet tegninger og presenterte et løsningsforslag som vi tilslutt har produsert. Loe har også stått for all montering og står som garantist for at montering er korrekt utført. Brødrene Dahl leverte spesialproduserte blådeler tilpasset kummen.

– På samme måte som med våre prefabrikkerte standard løsninger får kunden her en ferdig montert kum som er klar til å heises rett i grøfta og kobles til vannledningene. Forskjellen er at dette er skreddersøm. Vi har bygget bunnseksjonen og byggelementer slik at det går opp med kumhøyden og sørget for at alle elementer kan transporteres og løftes ute på anlegg. Alternativet ville vært plasstøping ute på anlegg, og vi er glade for at kunden så potensialet i å finne en prefabrikkert løsning som var lønnsom for prosjektet.

V5 på tegnebrettet

Morten Landro , Salgsleder i Loe Nord er også fornøyd med dette prosjektet. -Nå har vi fått god erfaring med slike kummer og vi får utnyttet intern kompetanse både i produksjonen og innen konstruksjon. Faktisk så er dette firkant kum nummer fire levert til dette prosjektet.

Knallsterk leveranse til Frøhvelvet
Morten Landro, Salgsleder Loe Nord (Foto: Mona Sprenger)

– Jeg vil berømme våre ansatte som også står på med utarbeiding av tegninger, og de som senere fører det som kommer fra tegnebrettet ut i live ute i produksjonen, sier Morten.

– Internt i Loe har vi et meget godt samspill mellom produksjon og salg, med gode produksjons tegninger blir utfordringer avklart sammen med produksjonen før produksjon starter opp. Vi ser også at det gir også variasjon i arbeidshverdagen å holde på med disse skreddersydde løsningene for våre ansatte.

– I produksjonen er det Stian Kvål som er ansvarlig for støp av kum og kasser og Kenneth Kvål som er ansvarlig for blådeler. De er veldig flinke og tar stort ansvar ute i produksjonen.

– Det vi opplever så langt er, at markedet er fornøyd med våre skreddersydde leveranser og at vi er et naturlig kontaktpunkt når man står og lurer på om noe som kanskje er tenkt eller planlagt plasstøpt, kan prefabrikkeres, avslutter Morten.

Loe er forøvrig helt enig med holdningen til Grunnarbeid Entreprenør AS:

Er utfordringene store, så er det er heldigvis også muligheter!

Vi takker Grunnarbeid Entreprenør AS for tillitten og ønsker de lykke til videre med prosjektet og ferdigstillelse.