Transport av kommunalvarer – effektiv og miljøbevisst

ESG-rapportering med klare mål

I ESG-rapporten vår, som beskriver hvordan Loe sine produkter og tjenester skal bidra til bærekraftig utvikling, er det satt klare mål for reduksjon av klimagassutslipp fra våre aktiviteter.

Når det gjelder håndtering og transport av betongvarer jobber vi for å øke nyttelasten ved våre leveringer. Vi er opptatt av å inneha en moderne bilpark og lastetrucker ved våre produksjonssteder.

DN 2000 fordrøyningsmagasin lastet på semitrailer

Optimalisering av nyttelast

For hvert billass med betongvarer som vi leverer fra fabrikken vår skal vi utnytte lastekapasiteten best mulig forteller transportleder Kay Lien.

Vår samarbeidspartner Nikkerud Transport og Kranservice AS har en moderne bilpark som oppfyller Euro VI-utslippskrav for tunge kjøretøy. Her kan vi fleksibelt leie inn forskjellige typer lastebiler med optimal kapasitet for ulike type levering etter type produkt, tonnasje, kranlevering og spesialtransport. Sjåførene har lang erfaring og håndterer varene på en sikker og effektiv måte.

– Bilenes transportkapasitet skal utnyttes maksimalt, og dermed reduseres miljøbelastningen også. –

Kay Lien, transportleder

Modulvogntog for maksimal lastekapasitet

Allerede i 2020 startet vi med å benytte modulvogntog for transport av betongvarer for å utnytte lastekapasiteten optmalt der det er mulig. Bruk av 4-akslet lastebil med 4-akslet henger betyr 40 tonn nyttelast i stedet for bare 30 tonn. Med denne økningen av nyttelasten kan vi redusere antall kjøreturer og dermed redusere miljøbelastningen.

Ved en aktuell leveranse med modulvogntog leverte vi 10 stk. betongrør DN 2000, fordelt på kun 2 billass. Vi sparte en ekstratur på ca. 300 km til og fra anlegg for å levere bestilt antall betongrør. Denne utnyttelsen av lastekapasiteten til modulvogntog gir også økonomiske og tidsmessige besparelser for både entreprenøren og oss.

Leveranser med modulvogntog inntil 60 tonn totalvekt med 24 meters lengde er tillatt på modulvogntog-veinettet i Norge.

For mer informasjon ta kontakt med vår transportleder Kay Lien på telefon 481 15 266 eller send e-post til kay.lien@loe.no

Data-system for god flyt i logistikk

Loe Rørprodukter AS har et MPS-system (Material Planning System) i bruk som omhandler hele virksomheten fra tilbud til salg og ferdig produkt levert til anlegg. Transporten inngår som en viktig del i systemet (…)

Loe Rørprodukter AS har fokus på miljø, og jobber kontinuerlig med optimalisering av ulike prosesser i hele verdikjeden. Transport av kommunalvarer er et vesentlig element når det gjelder klimagassutslipp, men vi er opptatt av å redusere miljøbelastningen med tydelig definerte tiltak iht. vår ESG-rapport.