Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe har nå utarbeidet sin første ESG-rapport. Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi. Denne tar i hovedsak for seg Loe Rørprodukter og Loe Betongelementer AS, men vil de kommende årene også inkludere alle Loe-bedrifter.