Loe utvider tilbudet med skreddersydde spesialkummer

I Hokksund ved Loe sitt produksjonsanlegg ferdigstilles i disse dager en helt ny produksjonsavdeling hvor spesialtilpassede kummer skal lages helt etter kundenes mål og form.