Ny STD-kjegle DN1600 med sentrisk plassert DN800 mannhull

Vi fortsetter å oppdatere vårt sortiment av kjegler. De siste månedene har vi jobbet med utvidelsen av sortimentet for STD-kjegler. De nye STD-kjegler DN1600 og DN2000 med DN800 nedstigning som siste ble introdusert ble tatt godt imot av kundene våre.

Nå er det nyeste tilskuddet i produktspekteret vårt STD-kjegle DN1600 med sentrisk plassert DN800 mannhull.

Det er ikke bare økende etterspørsel etter bedre tilgjengelighet til kummen med DN800 mannhull, men også økende etterspørsel av kjegler med sentrisk plassering av nedstigningen.

STD-kjegle DN1600x700 med sentrisk mannhull DN800

IG-kjegle DN2000 med DN650 og DN800 mannhull på vei

Vi fortsetter utvidelsen av sortimentet, og det jobbes nå videre med formutstyr for IG-kjegler DN2000 med både DN650 og DN800 eksentrisk mannhull.

Frem til nå har det kun vært mulig å avslutte DN2000 IG-kummer mot terreng ved bruk av IG-topplater. Snart skal det altså være mulig å benytte IG-kjegler DN2000 også. Vi håper på at formutstyr for DN2000 IG-Kjegler er klart for produksjons oppstart allerede slutten av november.

Formutstyr for kjegleproduksjon

STD- og IGT-kjegler i ulike dimensjoner – Se hele oversikten


Les også …