Nyhet! Loe leverer nå DN800 nedstigning på både DN1600 og DN2000 STD-kjegler

De siste årene har det vært en dreining mot at flere og flere kommuner ønsker å benytte DN800 mannhull på nedstigningskummer i betong.