Nye kjegler med DN 800 nedstigning tilpasset markedets behov

Over tid endrer behovene i markedet seg, og Loe Rørprodukter AS følger opp alle tilbakemeldingene vi får. De siste årene har det vært en dreining mot at flere og flere kommuner ønsker å benytte DN800 mannhull på nedstigningskummer i betong. I Oslo er DN800 mannhull normen på nedstigningskummer, og flere kommuner kommer med samme normkrav eller ønske. På våre topplater fra DN1200-3000 har man alltid hatt muligheten til å velge enten DN650 eller DN800 mannhull, men i mange tilfeller ønsker byggherrene å benytte kjegler.

Derfor har Loe investert i nytt formutstyr slik at vi nå er leveringsklare med standard DN1600 kjegler med DN800 mannhull.

Standard DN1600 kjegler med 800 mannhull produseres på fabrikken vår i Hokksund

Bedre tilgjenglighet, HMS-hensyn og bedre plass ved utskifting av deler i kum med DN 800 mannhull

Vi snakket med Knut A Myklebust-Vårvang som er driftsingeniør vann og avløp i Lillehammer kommune. Lillehammer er en av kommunene som i flere og flere prosjekter benytter DN800 mannhull på kummene.

– Ja, vi angir i økende grad 800 mannhull på våre nedstigningskummer i utlyste prosjekter. Så langt er erfaringene gode, våre ansatte har lettere adkomst, og det er bedre plass ved heising av utstyr i kummene. Så har vi også ønske om bedre adkomst i noen type kummer, f.eks kummer hvor vi fører inn stikkledninger til manifolder.

På Romerike er behovet sammenfallende, og der har man også valgt å legge det inn i VA normen.

Romerike velger 800 mannhull

På hele Romerike har vi hatt veldig stor etterspørsel de siste årene forteller Ronny Karlson. Han er salgs- og prosjektansvarlig hos Loe på vår avdeling i Lillestrøm.

– Dette blir kundene våre glad for, og det står jo også faktisk i normen til mange av kommunene i vårt nedslagsfelt forteller Ronny.

VA Normen for Nedre Romerike angående størrelse på mannhull i kummer:

Det skal benyttes Ø800 lokk på vannkummer med vannledningsdimensjon større eller lik 250 mm, og på kummer hvor det er montert brannventil eller annet utstyr som krever god tilgjengelighet (vannmåler, stikkledningsmanifold, trykkreduksjonsventil e.l.)

Lagerføring og DN2000 kjegle med DN800 nedstigning på vei

Den nye kjeglen lagerføres ved vår avdeling på Vingrom , Lillestrøm og i Hokksund. Ved bestilling kan den fås fra alle våre avdelinger og utsalgssteder.

I neste omgang vil det også komme standard DN2000 kjegle med DN800 mannhull. Formutstyret er i bestilling.

Bildegalleri: Produksjon av DN1600 kjegler med DN800 mannhull