Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Loe Rørprodukter har i 2021 vært igjennom et år med høy aktivitet. Tilgangen til og type prosjekter varierer fra år til år, og i 2021 har Loe levert til mange kommunale prosjekter. Som alle andre har vi også i 2021 vært opptatt av hvordan smittesituasjonen i landet påvirker samfunnet. Større og mindre smitteutbrudd kan ha store konsekvenser for både anleggsdriften ute hos våre kunder, og også i vår produksjon og virke. Hos Loe Rørprodukter AS har vi hatt strenge tiltak på våre produksjonssteder. Med god innsats og forståelse for at alle ansatte må bidra til å ta smittevern på alvor, har vi opprettholdt normal drift gjennom året.

Miljø

I Loe Rørprodukter AS er vi opptatt av vårt miljøansvar, og jeg er stolt av at både Loe Rørprodukter AS og Loe Rørprodukter Nord AS har fått på plass ISO 14001:2015 sertifisering i løpet av året.  Vi har også utarbeidet vår første ESG rapport.

Basal Miljøkampanje 2021

Loe Rørprodukter har også vært en sterk bidragsyter inn i Basal sin miljøkampanje i 2021. Vi kan nå levere miljødeklarasjoner, såkalte EPD’er, for våre produkter. Gjennom kampanjen har vi også vist markedet hvilke muligheter som ligger i rett bruk/installasjon av våre produkter. Styrken til våre produkter åpner opp for at man kan bruke grove og gjerne stedlige masser som omfyllingsmasser der det er mulig og dermed spare både penger og miljøet. Dette er lønnsomt for våre kunder og i tråd med byggherrenes økende fokus på miljø.

Kapasitet og leveringsdyktighet

I 2021 har hele bygg- og anleggsbransjen opplevd en kraftig prisvekst på råvarer. Mangel på råvarer, redusert produksjonskapasitet og dermed leveringsproblemer. Våre produkter derimot ble forholdvis lite påvirket av denne situasjonen. Råvaretilgangen har vært god og spesielt denne høsten har vi fått demonstrert vår styrke med kapasitet og leveringsdyktighet.

Frem til sommeren brukte vi mye ressurser på å bygge opp vårt lager, og i høst har rørmaskinene gått for fullt og vi fikk mange og varierte rør og kum leveranser over hele landet. Vi ser spesielt at vi har hatt mange leveranser til våre tradisjonelle konkurrenter innen betongbransjen. Viktig for Loe er imidlertid at betongbransjen kan levere og at kundene ikke velger alternative materialer.

– Loe leverer på leveringskapasitet –

Prisendringer i markedet

Vi ser at vi mottar varsler om prisøkninger fra våre leverandører. Gjennom året har vi slukt disse råvareprisøkninger uten å videreføre dette til kundene, men gjeldene fra 01.01.22 ser vi oss nødt til å gjennomføre en prisøkning. Hovedårsaken til dette er en 25 – 30 % økning i sementprisen fra vår leverandør Norcem samt at armeringsstål har økt med ca. 100 %. Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte da vi ønsker at betongproduktene skal være kostnadsgunstige sammenlignet med andre materialer. 

Veien videre

2022 år starter vi året med å montere ny automatmaskin for DN 1600 og DN 2000 vannkummer. Vi er i startgropen med planer for å utvide kapasiteten for produksjon av spesialvarer. Vi investerer også i nytt formutstyr til diverse kjegler for å tilfredsstille krav i kommunenes VA normer.