Miljøkampanjen 2021 – Basal og Loe Rørprodukter setter miljø i fokus

Miljø har for alvor kommet på dagsordenen. Sentrale myndigheter stiller stadig strengere krav til reduksjon av miljøbelastningen. Konsulenter, kommuner og andre byggherrer tenker nytt for å se hvordan man kan få til reduksjoner i miljøbelastningen knyttet til VA anlegg. Grønne effektive entreprenører som klarer å bygge kortreist får stjerne i boka og anleggsbransjen stiller krav til sine leverandører om miljødokumentasjon.

Gjenbruk av masser og redusert massetransport i anleggsfasen har en stor betydning for miljøbelastningen.

I en komplett ledningsgrøft er det anleggsfasen som gir størst miljøbelastning, og et av de største potensialene for å redusere prosjekters miljøpåvirkning ligger i gjenbruk av masser og redusert massetransport i anleggsfasen.

Våre produkter er selvbærende konstruksjoner med stor styrke. Dette er egenskaper som muliggjør gjenbruk i større grad da man i grøfteutførelsen kan omfylle våre produkter med grove og gjerne oppgravde stedlige masser.

VA Forum setter fokus på temaet grøfteutførelse og omfyllingsmasser

Basal og Loe inviterer til informasjonsmøter

Er man villig til å se nærmere på hvilke tiltak og tilpasninger man kan gjøre på anleggene for å legge til rette for optimal bruk og gjenbruk av grove masser kan man oppnå store reduksjoner i den totale miljøbelastningen til prosjektene.

Under miljøkampanjen i 2021 inviterer vi derfor til korte informasjonsmøter der vi belyser hvilke muligheter man har for å redusere miljøbelastningen fra vårt ståsted.

Agenda for informasjonsmøter

  • Nasjonale klimamål og overordnet miljøsatsing
  • Hvordan påvirker klimamålene entreprenører, konsulenter og kommuner?
  • Hvordan sikre lavest mulig miljøfotavtrykk ved optimal grøfteutførelse?
  • Hvordan konkurrere på miljøfotavtrykk?
  • Gjenbruk av masser gir god økonomi, kvalitet og sparer miljøet
  • Dokumentasjon av miljøegenskaper, hvordan lese og forstå miljødeklarasjoner (EPD)
  • Hvilke hjelpemidler kan vi tilby for å dokumentere miljøfotavtrykket?
  • Hvilke tiltak gjør vi med våre produkter og vår produksjon, hva har vi selv gjort for å imøtekomme de stadig strengere kravene?

Møtene er digitale med varighet 30 min eller 1 time med spørsmål og diskusjon.

Interessert i informasjonsmøte?

Ta kontakt med Jon Arild Holte på telefon 40828929 eller send e-post til jon.holte@loe.no.

Basal – Betong og Miljø