Vannkummer fra Loe Rørprodukter AS

Loe Rørproukter har sammen med Basal lagt ned betydelig ressurser over flere år for å øke kvaliteten på vannkumleveranser kalt Basal Aqua-Safe vannkum. Erfaringene er svært gode og det ikke tvil om at markedet tar imot og ønsker kvaliteten og tryggheten en Basal Aqua-Safe vannkum gir.

Tydeliggjøring av Basal Aqua-Safe vannkum

Vi har også erfart at det har vist seg at det er vanskelig for markedet å skille en komplett Basal Aqua-Safe kvalitetskum, og en halvskrudd vannkum montert av andre aktører.

For å tydeliggjøre ansvarsfordelingen tilbyr derfor nå Loe Rørprodukter AS kun Basal Aqua-Safe vannkum (alternativ 1) eller bunnseksjon med løs konsoll (alternativ 2).

Alternativ 1

Basal Aqua-Safe vannkum

Komplett levert Basal Aqua-Safe vannkum hvor samtlige rørdeler er inkludert og montert av sertifisert Aqua-Safe personell, som en komplett vannkum. Kummen er da merket Aqua-Safe innvendig og utvendig. Med dette vil Loe Rørprodukter AS være garantiansvarlig for en trygg, tett og komplett leveranse. Les mer om Basal Aquasafe Vannkum her

Alternativ 1: Basal Aqua-Safe vannkum

Alternativ 2

Bunnseksjon med løs konsoll

Levert bunnseksjon med innstøpte bolter og løs konsoll hvor ansvaret for, og montering av armaturdeler utføres av andre. Løs konsoll gjelder der armatur er nødvendig for innfesting av konsoll. Andre konsoller monteres av Loe.

Loe Rørprodukter AS har da ikke ansvar for korrekt montering av konsoll, armatur på konsoll og montering av armatur og rørdeler.

Alternativ 2: Bunnseksjon med konsoll

Kontakt vår Basal Aqua-Safe ansvarlige Anders Martinsen ved spørsmål om vannkummer

Anders er sentral i alle deler av våre Aqua-safe vannkumleveranser. Ta kontakt med han ved spørsmål om tilbud, leveringer osv.

Avdelingsleder Aqua-Safe vannkummer

Anders Martinsen Tlf 922 32 016 anders.martinsen@loe.no

Loe holder Informasjonsmøter og inviterer alle interesserte til våre produksjonssteder eller avdelinger.

Ønsker du å få presentert Basal Aqua-Safe i din bedrift, din kommune eller kunne du tenke deg å besøke et av våre produksjons og monteringssteder?

Interessert i informasjonsmøte?

Ta kontakt med markedsleder Jon Arild Holte på telefon 40828929 eller send e-post til jon.holte@loe.no