Bend og overganger til betongrør

Dette prosjektet viser hvordan våre bend til betongrør ble benyttet for å løse behov for tilpasning på anlegget. Lenger ned kan man også se eksempel på våre flexibend.

Artikkel om langbend i VA-forum

Flexibend

Loe kan levere Flexibend der avviklingen kan variere fra 0 til 45 grader. Rør kappes og limes deretter med et epoxybasert to-komponent betonglim. Flexibend kan skreddersys og tilpasses spesielle behov ute på anlegg.

Avviklinger opp til 45 grader lages slik på bestilling. Andre avvinklinger er også mulig.
Disse rørene ble spesiallaget til et fordrøyningsmagasin

For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss. Se også vårt produktbibliotek som viser hvilke bend som er tilgjengelig.