Bend og overganger til betongrør

Loe Rørprodukter AS leverer diverse bend fra vårt standard sortiment. Kommer man over situasjoner på anlegg som ikke kan løses med produkter fra standard sortimentet, så ta kontakt med oss slik at vi kan se hva slags muligheter vi har til å løse utfordringen. Vi kan blant annet kappe og lime rør til Flexibend utenfor standard sortiment. Vi kan også lage overganger.

Overgang til Morgedal Entreprenør AS

For Morgedal Entreprenør AS lagde vi denne overgangen fra et eldre fotrør til nytt rør. Nytt og gammelt rør ble kappet og så limt sammen igjen . Dette er i de fleste tilfeller en bedre løsning enn omstøping ute på anlegg, eller bruk av overgangskoplinger. For Morgedal Entreprenør kom behovet for overgang da en gammel eksisterende stikkrenne måtte forlenges ved Grønliheia på E134. Fotrøret i betong fra den eksisterende stikkrennen er antagelig produsert på femtitallet.

Gammelt og nytt rør sammenlimt

Standard og tilpassede bend

Dette prosjektet viser hvordan våre standard bend til betongrør ble benyttet for å løse behov for tilpasning på anlegget.

Artikkel om langbend

VA-forum har også skrevet om bruk av langbend.

Tilpassede Flexibend

Loe kan levere Flexibend der avviklingen kan variere fra 0 til 45 grader. Rør kappes og limes deretter med et epoxybasert to-komponent betonglim. Flexibend kan skreddersys og tilpasses spesielle behov ute på anlegg.

Avviklinger opp til 45 grader lages slik på bestilling. Andre avvinklinger er også mulig.
Disse rørene ble spesiallaget til et fordrøyningsmagasin

For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss. Se også vårt produktbibliotek som viser hvilke bend som er tilgjengelig.