God tilgjengelighet på kummer og rør i betong

Hele bygg- og anleggsbransjen opplever for tiden en kraftig prisvekst på råvarer. Mangel på råvarer og redusert produksjonskapasitet har ikke bare ført til prisøkning på råvarer, men også til leveringsproblemer, noe plastrørindustrien i hele Europa er utsatt for.  

Våre produkter derimot er forholdvis lite påvirket av dagens situasjon. Råvaretilgangen er god og det er ingen mangel på tilgjengelighet av ferdige produkter.

Råvarer som sand, grus og sement til betongproduksjon henter vi fra lokale produsenter i nærområdet med kort transportavstand.

Betongproduktenes egenskaper åpner for smart og miljøvennlig utførelse ute på anlegg.

Ute på anlegg kan betongrør på grunn av sin store styrke og selvbærende konstruksjon omfylles med grove masser. Det betyr at man kan gjenbruke oppgravde, stedlige masser fra anlegget, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser. Gjenbruk av masser og redusert massetransport i anleggsfasen har en stor betydning for miljøbelastningen.

Både byggherrer og entreprenører ser at optimal bruk av omfyllingsmasser utgjør en forskjell med tanke på økonomi og miljø. Les om «Flerrøsgrøften med miljøfokus»