Flushkummen løste driftsproblemene for Sarpsborg kommune

Dårlig fall på avløpsledninger kan i mange tilfeller by på driftsproblemer. Rørledninger med lite fall får dårlig selvrensing, og det har lett for å bygge seg opp avleiringer og partikler som til slutt fører til gjentetting av rørledningen. For eiendommer tilknyttet slike avløpsledninger kan man bli utsatt for tilbakeslag inn i eiendommen hvis avløpsledningen går tett.

Loe har i mange år tilbudt Basal Flushkum som et alternativ for ledningsstrekk som har lite fall av ulike årsaker. Sarpsborg kommune har installert 2 Flushkummer på to ulike eksisterende ledningsstrekk.

Vi var derfor hos Sarpsborg kommune, og fikk mer info om bakgrunn og erfaringer med installasjonene i gatene Nordlitoppen og Storebjørn. Disse gatene har fått installert Flushkummer. Araz Faris og Trond Engebretsen, begge rørleggere hos Sarpsborg kommune, møtte oss ute i kommunen.

Fra venstre Araz Faris og Trond Engebretsen, begge rørleggere hos Sarpsborg kommune.

Storebjørn

Storebjørn er et veistrekk som ligger på Hafslundsøy i Sarpsborg. Dette er er det første strekket vi installerte Flushkum. Det er en eldre ledning som kommunen har strømpekjørt. Ledningen har svært lite fall og her var det ofte fysisk tett, ca. hver tredje uke forteller Araz. Vi hadde problemer i mange år og det var plagsomt for beboerne i gata med tilbakeslag og stadig behov for spyling. Det ble valgt å installere en Flushkum, og siden vi installerte denne for ca. 5 år siden har vi ikke hatt driftsproblemer på ledningen.

Eldre modell Flushkum som fungerer godt

Den installerte Flushkummen i gata Storebjørn er av en eldre modell hvor utløpet kontrolleres av en løs ball som løftes av pakningen i bunn av kummen når oppdriften blir større enn vekten på ballen. Det er her montert en minikum på utsiden av kummen for å sikre lufting til Flushkummen. Kummen er montert på enden av ledningstrekket. Det er også det mest optimale. Se video under for å se kummen i drift.

Nordlitoppen

Dette strekket forsøkte vi å rette på, ledningen var helt fra en var ny lagt med lite fall og utførelsen var heller ikke optimal. Det innebar stedvis motfall og svanker på ledningen. Jeg vil anslå at vi var her ca. 1 gang i måneden med spylebil for å spyle opp ledningen forteller rørlegger Trond Engebretsen. Dessverre opplevde også flere huseiere tilbakeslag i denne veien. Vi har nå fått retta opp i svanker, men fallet var det ikke noe å gjøre med og problemene forsvant ikke. Derfor har vi valgt å sette ned en Flush kum her også, helt nylig i 2022, og vi er også her fornøyde med resultatet. Vi har nå ikke driftsproblemer på dette strekket heller.

Ny modell Flushkum på Nordlitoppen

Flushkummen på Nordlitoppen er den nyeste modellen. Her er det integrert lufting og overløp i Flushkummen og utløsermekanismen er mer kompakt. Det er en mer driftssikker løsning enn den forrige der den løse ballen var mer sårbar for partikler som falt inn gjennom lokket og ned i kum. Denne kummen er satt ved siden av eksiterende ledningsstrekk. Utløpet går inn i en eksiterende kum på ledningsnettet hvor kommunen har funnet en skreddersydd løsning for å føre vannet inn på strekket. Løsningen fungerer bra, og gir tilfredsstillende spyling av ledningen nedstrøms. Se video under for å se kummen i drift.

Drift

Vanntilførselen til kummen tas fra det kommunale nettet og styres med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov og batteriet byttes normalt årlig. Normalt er et visuelt tilsyn hver sjette måned et utgangspunkt, men dette intervallet tilpasses lokale forhold etter man har fått driftserfaring med installasjonen. I Sarpsborg Kommune er begge Flushkummene en del av en rutinemessig tilsynsrunde. Tidstyringen som viser seg å fungere godt, er en ganske enkel vanningstimer. Vi anbefaler også at det etableres en tilbakeslagssikring mellom vanntilførsel og Flushkum. Hvilket nivå tilbakeslagssikring man trenger avgjør konsulent.

Funksjon

For å spyle ledningen fylles Flushkummen (DN 1200) med vann, og når kummen er fylt med 600 liter gir en flottør etter slik at hele vannmengden slippes ut på avløpsnettet. Utløpet av Flushkummen er DN200. Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over utløpet igjen, og kummen kan fylles igjen. Flushkummen er tilpasset montering på endeledning

  1. Kummen fylles med vann.
  2. Flottøren inne i toppen av ventilen løftes slik at luften kan slippes ut av enheten.
  3. Flottøren i bunn av ventilen løfter seg fra pakningen på utløpet.
  4. Den tilknyttede avløpsledningen skylles og renses. Vannstanden i kummen synker.
  5. Kummen tømmes helt og ventilen faller på plass over utløpet.
Flushkum tilpasset montering på endeledning.
Snitt av Flushkummen fra Loe

Vi takker Sarpsborg kommune for besøket.