DN 3000 IGT-pumpesumper levert til Stasjonsbyen pumpestasjon i Sarpsborg

Interessen og bruken av prefabrikkerte kumelementer i betong til pumpestasjoner er stadig økende. Lang levetid, enkel montering, stor vekt som motvirker oppdrift og vibrasjonsfrie støysvake stasjoner er noen av de sentrale fordelene.

For Intec Pumper AS leverte vi nylig 2 stk. DN 3000 IGT-pumpesumper til nye Stasjonsbyen pumpestasjon i Sarpsborg.

“Dette er en av Sarpsborgs viktigste pumpestasjoner og er en kombinert overvann- og spillvannspumpestasjon” forteller Lars Stylo. Han er ansvarlig prosjekterende fra Luva Prosjekt AS “Med stort utvendig trykk på pumpesumpene og høy grunnvannstand var vi avhengig av å benytte IGT-kummer til dette prosjektet” forteller Lars videre.

Pumpestasjon med markedets mest robuste pumpesumper

Pumpesumper fra Loe Rørprodukter AS leveres utelukkende som nettopp IGT-kumelementer med innstøpte pakninger. Disse er tetthetsprøvd, har større godstykkelser, er tyngre og kan settes dypere enn vanlige kumelementer.

Til Stasjonsbyen pumpestasjon ble det levert DN 3000 IGT-kumringer som stiller i en særklasse når det kommer til styrke og målnøyaktighet. DN 3000 IGT-kummer er bygd på samme lest som DN 3000 IGT-rør som er dimensjonert som brukonstruksjon. Produktet er velutprøvd i markedet med flere bruksområder. Vi har tidligere nevnt våre flyplasstårn, og produktet har også blitt tilpasset til bruk som tunnel. DN 3000 IGT-kummer og rør er et naturlig alternativ til plasstøpte konstruksjoner. Man får større målnøyaktighet, bedre kontroll på produksjonen med innendørs prefabrikkering, garantert tetthet og svært kort monteringstid.

Levert og montert på én arbeidsdag

Det er Park & Anlegg AS som står for grunnarbeidene. Mens den gamle stasjonen fortsatt er i drift bygges den nye rett ved siden av, og før levering var byggegrop både spuntet og kalkstabilisert. Ny overvann- og spillvannssump ble levert på 5 semitrailere og montert fortløpende. “Monteringen gikk strålende og slik vi håpet på” forteller Johan Andersson, anleggsleder for Park Anlegg. Intec Pumper og Loe bistod med monteringen.

Se vår time-lapse video av monteringen av pumpesumpene.

Digital planlegging hever kvaliteten på leveransen

Det er Loe Rørprodukter Nord AS som produserer DN 3000 IGT-kummer. Med økt fokus på dokumentasjon, presisjon og kvalitet har Daniel Mathias Einseth en viktig rolle i Loe. Han har ansvaret for dialogen med kundene rundt tegningsgrunnlag. I dette prosjektet delte Intec 3D-modeller av pumpesumpene som muliggjorde effektiv visualisering av prosjektet. Fra modellen fikk vi tatt ut eksakte mål til produksjonen og planlagt alle forskalings- og støpearbeider med digitaliserte tegningsunderlag. Utfra modellen målsatte Daniel også forskalingsmaterialer for produksjonen slik at formann Frode Kvål ved spesial avdelingen kunne produsere i henhold til modellen.

Daniel tar seg av tegningsarbeider hos Loe Rørprodukter Nord AS

Vi takker Intec Pumper AS for leveransen og godt samarbeid.

For Intec Pumper AS var Jon Gunnar Støten og Christian Larsen ansvarlig på monteringsdagen sammen med Jon Arild Holte fra Loe Rørprodukter AS. Sammen sørget vi for at kummene ble montert riktig.

Intec Pumper AS var svært fornøyd med leveringen og hvor raskt vi fikk montert pumpesumpene.

Christian Larsen og Jon Gunnar Støten fra Intec Pumper AS