Bare betong varer evig

Avløpsledninger skal vare hundre år. Minst. Materialkvalitet, egenskaper ved rørene og kvaliteten på entreprenørens arbeid avgjør rørenes levetid. Betongrør er det suverent sterkeste rørmaterialet på markedet.

Vi ble både stolte og fornøyde da vi fikk inn et betongrør produsert mellom 1950-1960. DN1000 fotrøret kom fra en stikkrenne i Telemark og var i god stand etter alle årene i bruk. Det var Morgedal Entreprenør som leverte røret inn til oss med ønske om å lage en overgang til nytt rør

Fra håndarbeid til moderne industriell produksjon

Fra femtitallet som bildene under viser til i dag har det skjedd en stor utvikling.

I dag produseres betongrør etter en betydelig hevet standard, og dagens betongrør kan ikke sammenliknes med gamle betongrør. Før vi ser litt på moderne produksjonsteknologi, la oss uansett først se på røret vi fikk innlevert på bildene under.

Cirka 70 år i drift og i like god stand

Røret har opprinnelig form, og er uten tegn til skader som følge av belastninger under bruk. Dessverre kom røret til oss med en avskaling i muffeenden fra den nylige demonteringen. Vi kappet fotrøret videre med wiresag.

DN 1000 fotrør etter ca. 70 år i drift

Den helt naturlige overfladiske slitasjen er ubetydelig, og har ingen betydning for funksjonen . Vi bruker å si at for betongrør er sand og grus bare en ”forfriskende skrubb” og slitasje er nærmest et fremmedord. Vi synes dette røret taler for seg selv etter så mange år. Vi ser at godstykkelsen er intakt og at kvaliteten også på femtitallet var høy. Når vi i dag produserer betongrør etter en helt annen standard er det ingen tvil om at vi tilfredsstiller alle levetidsforventninger til våre rør. 100 år og langt lenger.

Full godstykkelse og ubetydelig overfladisk slitasje

Moderne industriell produksjon – bestandighet og levetid

Til produksjon av betongrør og kummer benyttes tørrbetong. Ved herding av tørrbetong benyttes hele den tilsatte vannmengden til hydratasjonen. Betongrørindustrien ligger i dag med et V/C-tall på maks. 0,4. V/C-tallet er en angivelse av vektforholdet mellom vann og sement og et lavt V/C-tall gir en sterk, tett og bestandig betong. Bestandighet henger tett sammen med betongkvalitet og jo tettere betongen er, jo mindre utsatt er betongen for kjemisk og mekanisk slitasje. Økt forståelse, nytt og bedre komprimeringsutstyr og økt fokus på betongsammensetning har resultert i dagens betongrør.

• Til sammenlikning med tidligere tider er betongens trykkfasthet mer enn doblet siden 70-tallet, og dagens trykkfasthet tilsvarer en sylinderfasthet B 60.

• Vår produksjonsstandard, Basal Standard, stiller krav om at samtlige produkter skal tilfredsstille bestandighetsklasse M 40.

• Moderne betongrør produseres med et V/C-tall på maks. 0,4.

Moderne DN 2400 ig-falsrør

Hvordan gikk det med overgangen fra DN 1000 fotrør til DN 1000 ig-falsrør?

Se hvordan vi løste det under: