Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter AS er sammen med 16 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.

BASAL utvikler og drifter en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene.

BASAL fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter AS er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.