Vellykka VA-sommertreff på våre avdelinger på Østlandet

Våre sommertreff får gode tilbakemeldinger fra våre besøkende!

Loe inviterte i mai og juni til en hyggelig lunsj på våre avdelinger med et faglig fokus og demonstrasjon av aktuelle produkter. Det ble en suksess som vi kommer til å videreføre. Med ca 250 besøkende ble det mange gode samtaler og god stemning. Vi setter pris på at så mange av våre kunder og forbindelser tok seg tid til å besøke hvert enkelt arrangement og ønsker alle god sommer !

Ansatte på alle avdelingene har vært i sving for at arrangementene skulle bli vellykka.

Se noen glimt fra sommertreffene

Anders Martinsen, Karl Magne Slettedal og Kenneth Scholz ved treffet i Skien. Alle jobber hos Loe.
Oversikt sommertreff Skien
Anders Martinsen var grillsjef både i Skien og Rygge.

Bård Bergh, vår salgsleder, deltok på flere av arrangementene og var veldig begeistret for oppmøtet. Her får vi delt viktig info med brukerne våre og vi får samtidig noen gode samtaler i en uhøytidelig setting. Det er jo hyggelig å invitere våre gode kunder og forbindelser til et slikt arrangement. Nå har vi også vært ekstremt heldig med godt vær og det det virker også som at maten falt i smak så jeg ser absolutt for meg en gjentagelse av dette.

Vår Salgsleder Bård Bergh frister med gjentagelse av sommertreffene.

Markedsleder Jon Arild Holte i prat med deltagere fra Isachsen og Kongsberg Kommune ved arrangementet i Hokksund
Knut Olsen som til daglig er sjåfør hos Loe stiller opp med pølsegrilling!
Solid oppmøte og godt vær i Hokksund.
Fra arrangementet på Vingrom: Deltakere fra blant annet Øyer kommune, Lillehammer Kommune og Norconsult fikk en god snakk om toppløsninger og Loe sine nye kjegler med 800 mannhull.

Av produktene var det nok helt klart AquaSafe kummen og permakummen som det var størst nysgjerrighet rundt, men minst like viktig fikk vi informert mange om vår nye Varig resept, mulighet for tilknytning av PE rør til Briljantkummer og våre nye kjegler.

Fikk du ikke mulighet til å komme på sommertreffene se under for hvilket produktfokus vi hadde under arrangementene.

Vi har diverse interessante produkter og temaer som vi ønsker å oppdatere våre kunder på. Under sommertreffene fikk alle deltakere muligheter til å se nærmere på dette.

AQUA-SAFE vannkum – Den fabrikkmonterte suksessen sikrer kvaliteten på vannkumleveransene. Leveres komplett, tredjepartsgodkjent, ferdigskrudd og med garanti.

MILJØ – Basal lanserer ny miljøgunstig betongresept som kalles VARIG for kummer og rør i betong.

BRILJANT– den skreddersydde renneløpskummen. Briljant leveres nå med strekkfast rørtilkopling for PE SDR17 fra 180-355.

• PERMAKUM

– Nytt spennende sandfang for infiltrasjon av overvann

 KJEGLER MED Ø800 NEDSTIGNING – Nyhet! Loe leverer nå DN800 nedstigning på både DN1600 og DN 2000 standard kjegler