Varsel om innføring av midlertidig tillegg for økte råvarepriser

Kjære kunde.

Med krigen i Ukraina som bakteppe, står Europa overfor svært usikre fremtidsutsikter. Fjorårets overraskende økning i CO2-kvotepriser, sterk økning i fraktpriser, samt generell mangel på energi, har ført til store prisøkninger inn i 2022 i hele Europa.

Dette har medført en kritisk situasjon for våre transportører med de økninger som for tiden er på diesel. Dieselprisen fra 01.01.2022 og frem til i dag har økt med +34,6%. Mange av våre transportører er daglig i kontakt med oss for å be om betydelig høyere oppgjør enn de avtalte transportprisene for 2022. For noen transportører er denne utviklingen svært alvorlig.  

Vi vil derfor fra mandag 21.03.2022 innføre et generelt transporttillegg for diesel (egen linje på faktura merket med «Råvaretillegg»), som vil utgjøre +10% på transportprisen til dere.

Grunnen til denne økningen, er at dieselprisen utgjør omtrent en fjerdedel av våre transportørens kostnader (34,6%/4). Vi gjør også oppmerksom på at fra 01.07.2022 øker prisene på sement med ca. 15 % samtidig som vi har sett en betydelig økning i prisen på armeringsjern den siste tiden. Det er vanskelig å skaffe råvarer og vi jobber iherdig for å sikre forsyningskjeden.

Dette er selvfølgelig ingen ønsket situasjon fra vår side, vi håper på forståelse, og at situasjon normaliserer seg raskt.

Økningen vil gjelde så lenge situasjonen vedvarer eller blir erstattet av andre tiltak myndighetene måtte komme med, som gjør denne ordningen overflødig.

Fremover vil vi måtte justere fraktprisene månedlig dersom situasjonen skulle kreve det.

Med vennlig hilsen

Lars K. Loe – daglig leder Loe Rørprodukter AS