Tørrstøpte betongprodukter har klimagassutslipp sammenliknbart med lavkarbonklasse A

Kummer og rør med klimagassutslipp sammenliknbart med Lavkarbonklasse A

Industriell produksjon av betongprodukter til vann og avløpsanlegg er et eget fag, og ikke alle er klar over at rør og kummer produseres med tørrbetong. Generelt har tørrbetong et lavt bindemiddelvolum i forhold til ordinær konstruksjonsbetong, noe som bidrar positivt til lavt karbonavtrykk.

Terje Reisersen og Sogge Johnsen fra Basal i artikkelen Miljøsatsing gir bedre kvalitet og mer bestandige betongrør

I artikkelen fra VA – Froum Miljøsatsing gir bedre kvalitet og mer bestandige betongrør forklarer Administrerende direktør Sogge Johnsen i Basal AS at Basal sine medlemmer, med Loe Rørprodukter, ligger i det nedre sjiktet på Norsk Betongforening sin publikasjon nr. 37, Lavkarbonbetong.

-Publikasjonen viser utslipp for forskjellig betongkvaliteter og Basal medlemmene produserer våre produkter med B45 (styrke på betongen), og vi har et klimafotavtrykk på rundt lav-karbonklasse A. Det vil si at vi er veldig gode, spesielt når du ser i forhold til bransjereferanseverdien som er på 360 kg CO2 /m³ betong. Basal sine medlemmer, med Loe Rørprodukter, produserer betong med et utslipp varierende fra rundt 190-230 kg CO2/m³ betong, forteller Sogge Johnsen.

Produksjonsmetoden er sentral

I samme artikkel forklarer Terje Reirsen, teknisk direktør vår produksjonsmetode.

– Produskjon av kummer og rør er industrielt. Vi har en innerform og setter på en ytterform og fyller på tørrbetong. Når vi da fyller setter vi i gang å vibrere hele innerformen. Da får du en ekstremt kraftig vibrering eller kompaktering av betongen. Når du er ferdig å vibrere setter du på et presshode som legger massen under press. Produktene avformes umiddelbart etter utstøping. Denne metoden gjør at vi får en veldig høy tetthet (densitet), og fordi vi komprimerer betongen så godt
kan vi bruke mindre sement enn andre, forteller han.

Se tørrstøping av betongrør på 1 minutt

I videoen under se hvordan tørrstøping av betongrør foregår hos Loe Rørprodukter

Rør og kummer i betong produseres av tørrbetong i helautomatiske støpemaskiner, og produktene avformes umiddelbart etter utstøping. Støpingen foregår under vibrering og trykk slik at betongen blir «flytende» og på den måten pakkes tett sammen i formen