Stor rørleveranse til Vestfoldbanen

Marthinsen & Duvholt AS utfører grunnarbeider på den nordlige parsellen av ny jernbanetrase med dobbeltspor fra Nyrkirke til Barkåker i Vestfold. Som en del av drenssystemet fra jernbanen leverer Loe Rørprodukter AS i disse dager daglig rørlass med DN 800 rør til anlegget. Vi fikk være med ut på anlegget.

En del av drenssystemet fra den nye jernbanen ledes ut til en eksisterende rørtrase. Da denne ikke hadde nok kapasitet måtte kapasiteten utvides. Totalt leverer Loe Rørprodukter AS til denne rørtraseen 1050 meter DN 800 og 450 meter med DN 500 falsrør med ig-pakning.

Produksjonsleder i Marthinsen og Duvholt AS: Viggo Skovly

Det er ikke hver dag at det legges 3 stk. parallelle rørstrekk. Forklaringen er at rørtraseen går gjennom dyrket mark og større rør ville kommet i konflikt med driften av jordene fortalte Viggo Skovly, produksjonsleder i Marthinsen & Duvholt AS. Viggo står også for mottakskontrollen og er fornøyd med leveransen og leveringskapasiteten til Loe Rørprodukter AS.

Til rørleggingen går det en 30 tonns gravemaskin som benytter en Pipelifter til rørleggingen. Rørleggerne tar unna ca. 30 rør om dagen.

Marthinsen & Duvholt AS gjennomfører prosjektet som underentreprenør for Sapi Nor som har kontrakten med Bane Nor. Loe Rørprodukter AS har jobbet med Marthinsen & Duvholt AS på flere store prosjekter i Vestfold de siste årene og setter pris på tilliten også i dette prosjektet.