Rørleveranser fra sør til nord – Loe leverer på leveringskapasitet

Vår tilstedeværelse i landet fra sør til nord med produksjonssteder i Hokksund, Vingrom, Trondheim og Mosjøen samt utsalgsavdelinger fra Skien til Bodø gjør at vi i disse dager er synlige i store deler av landet med våre rørleveranser.

Travle dager i transportavdelingen

Vår transport avdeling i Hokksund tar seg av planlegging av mange av transportene. Transportleder Kay Lien er ansvarlig, og er midt i en hektisk periode. Her går rørmaskinene for fullt om dagen, og da går som regel også transporten for fullt forteller Kay. Kay følger alle transporter tett opp. Alt fra kontroll av opplasting ute og oppfølging av neste lass ut til kunde.

Rørlassene kontrolleres før avreise.

Varierte og store rørleveranser

Sist måned fortalte vi om vår rørleveranse med DN 800 rør til Vestfoldbanen. Vi avsluttet nettopp også en stor DN 2000 rørleveranse til Rjukan.

Pågående leveranser går blant annet med DN 1400 rør til Drangedal, DN 2000 rør til Treungen, og DN 600 rør til Fjellhamar.

Loe Rørprodukter Nord AS er også ansvarlige for en DN 1600 leveranse til Skaun kommune. DN 1400 rør til Trondheim Kommune og ikke minst en stor rørleveranse med DN 600, DN 800 og DN 1000 rør til Evenes.

Fullastet bil med DN 800 rør

Leveringsdyktige i store deler av landet

Med stor tilstedeværelse og stor produksjonskapasitet leverer Loe betongrør fra sør til nord.