Stikkledninger i store dimensjoner

NCC bygger dobbeltspor på strekningen Venjar – Eidsvoll for Bane NOR. Loe Rørprodukter leverer rør og kummer til prosjektet. Anleggsleder Bård Øygarden tok oss imot på anlegget for å se på fremdrift, og gi oss tilbakemeldinger på leveransen.

På den nordlige delen av anlegget etableres stikkledninger under den nye togtraseen i flere dimensjoner fra DN600 helt opp til DN2400 IG falsrør. Rørleggingen foregår tett innpå eksisterende togspor som er i drift, og Bård Øygarden forteller om nøye planlegging og mange faser i etableringen av stikkrennene. De kan nemlig ikke fullføres før det nye dobbeltsporet er etablert og det eksisterende togsporet fjernes.

Store laster fra anleggstrafikk og jernbane

Det må tas hensyn til laster fra jernbane

Under besøket er det stor aktivitet med maskiner og massetransport over stikkrennene som er lagt. At stikkrennene har stor styrke er avgjørende for anlegget da rørene må tåle den store aktiviteten i anleggsfasen. Lastene på stikkledningene fra jernbanen når dobbeltsporet står ferdig er også store. Basal og Loe Rørprodukter har gjort styrkeberegninger på alle DN2400 stikkledningene. Beregningene er verifisert og godkjent av byggherre.

Basal og Loe Rørprodukter har gjort styrkeberegninger på alle DN2400 stikkledningene . Beregningene er verifisert og godkjent av byggherre.

Den største DN2400 rørleveransen i 2020 for Loe Rørprodukter

Fordelt på 6 stikkledninger monterer NCC i alt 210 meter DN2400 rør. Den lengste stikkledningen er på 45 meter. Nå rett før jul er omtrent 70 meter av rørene lagt. Loe er glade for å høre at selve monteringen av 2400 rørene går veldig bra, Bård Øygarden sier at den største utfordringen for anlegget har vært høstens høye vannstand i Vorma som har utsatt en del av rørleggingen.

Grove omfyllingsmasser

Anlegget følger Basal Leggeanvisning og bruker grove masser rundt rørene

NCC har lang erfaring med legging av betongrør, og for Loe som leverandør var det gøy å se kvaliteten på utførelsen. Som et frostsikringstiltak legges det et lag med xps plater som en del av fundamentet. Over fundamentet bruker anlegget pukk 8-16mm for å pakke nedre kvartsirkel. Rørene omfylles med 20-120 mm kult som komprimeres lagvis til 250mm over topp rør. Over dette brukes masser med maksimal diameter 250mm.

Stort rørlager

Loe ser frem til fortsettelsen av anlegget og takker for anleggsbesøket.