Populære fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter

Det er mange som er nysgjerrige på hvordan kummer og rør i betong produseres. I løpet av et fabrikkbesøk får man et praktisk innblikk i hvordan betongprodukter til VA fremstilles, og et tilpasset faglig opplegg.

Hos Loe Rørprodukter AS i Hokksund tar vi imot alle interesserte

Det betyr at man som byggherre, entreprenør, konsulent, skoleelev, student, ADK-kursdeltager eller liknende er velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Tilpassede fabrikkbesøk gir utvidet forståelse

Ofte er et avbrekk fra hverdagen i klasserommet, på kontoret eller anlegget veldig verdifullt. Mange ser på et besøk hos oss som en mulighet til å få faglig påfyll samtidig som man er utenfor de vanlige rammene i hverdagen. Vi avtaler med den enkelte gruppe tidspunkt , varighet, og faglig innhold for besøket.

Vår produksjon består av en rekke standardiserte produkter, men også mange skreddersydde løsninger.

  • Besøkende vil få en innføring og overblikk over spekteret av betongprodukter som produseres og leveres til VA- markedet
  • Produktenes bruksområder presenteres
  • Veiledning om bruk og montering av kummer og rør
  • Besøkende vil få se de fysiske produktene.
  • Få innblikk i og forståelse for produksjonsmetodene.

Med et fabrikkbesøk får man snakke med og bygge relasjon direkte med produsenten. Ofte ser vi at et fabrikk besøk gir en bedre forståelse av hva som er mulig å lage og ikke.

Ta kontakt med vår markedsleder, Jon Arild Holte.

e-post: jon.holte@loe.no

telefon: 408 28 929