Permeable kumringer tilbakefører overvann lokalt

Våre nye permeable kumringer DN 1000 med høyde 500 mm er støpt slik at de lekker over 10 l/s!


Permeable kumringer passer perfekt sammen med sandfang

Ved å bygge permeable kumringer inn som en del av tradisjonelle DN1000 sandfang vil man få et sandfang som både infiltrerer og holder tilbake sand, partikler og slam. Den permeable delen av sandfanget vil stå tomt for vann ved neste regnskyll, og vil da også ha en fordrøyende effekt. Vi har valgt å tilby ringene med høyde 500 mm for å gi utbygger fleksibilitet. Høyden og oppbyggingen av sandfangene kan da tilpasses lokale forhold og behov for infiltrasjonskapasitet. De permeable ringene kan også erstatte en del av oppbyggingen til eksisterende sandfang hvis man har områder hvor overvannet skaper problemer.

Eksempel på sandfangsoppbygging med tett bunn og permeable ringer.

God respons fra markedet

Allerede raskt etter lansering har vi blitt kontaktet av både prosjekterende, og større entreprenører som har hatt konkrete prosjekter hvor de ønsker å implementere permakummer. Vi har også hatt dialog med Asker kommune som ønsker å bidra til å skaffe driftserfaringer.

Vi håper flere ser potensialet i denne satsingen slik at vi raskt kan få enda flere driftserfaringer.


Fagmagasiner har fokus på den nye overvannskummen og skriver om produktet.

Les mer i VA-forum.

Les mer i VA-nytt.


Testing av permaringene

Til dokumentasjonsarbeidet har vi bygget en testrigg for å teste infiltrasjonskapasiteten til de permeable kumringene.

Ved spørsmål ta kontakt med vår markedsleder, Jon Arild Holte.

e-post: jon.holte@loe.no

telefon: 408 28 929