Ny Aqua-Safe sertifisering på vår avdeling i Hamar

VA-miljøblad nr. 112 og BASAL-Standard stiller høye krav til monteringskompetanse og tilrettelagte fasiliteter for leveranse av Aqua-Safe vannkummer. AQUA-SAFE vannkum leveranse forutsetter 3-parts godkjenning og kontroll. Kontrollrådet har sammen med Basal iverksatt en slik utvidet kontroll av alle bedrifter som produserer Aqua-Safe kummer. 

Hos Loe Rørprodukter skal alle avdelinger godkjennes for Aqua-Safe leveranser. Sist ut var vår avdeling på Hamar. Avdelingen vår på Hamar har i mange år allerede tilbudt «ferdig skrudde» vannkummer, slik at entreprenøren kunne gjøre det han var best på, effektiv anleggsdrift. Det er en ekstra trygghet for markedet at vi nå kan levere sertifisert trygghet med disse leveransene

Det var en stolt gjeng som mottok sertifikat fra kontrollrådet!

Aqua-Safe-kummene produseres altså etter en egen Basal standard. Den regulerer både selve kummene og delene i den. Standarden bygger på generelle krav i norske standarder, utfylt med tilleggskrav fra Basal. Disse er basert på beregninger og typerprøving av produktene, samt krav til produksjonsoppfølging, dokumentasjon og merking.

Aqua-Safe-kontrollen følger i hovedsak de samme prinsippene Kontrollrådet følger ved andre kontroller.

Det vil si en kontroll av disse hovedpunktene:

  • Tilgjengelig dokumentasjon fra utført og bestått typeprøving iht VA-Miljøblad nr 112.
  • Produsentens system for produksjonskontroll, kompetanse og opplæring   av personell i produksjonen.
  • Dokumentert monteringskompetanse
  • Tilfredsstillende produksjonslokaler og -omgivelser.
  • Dokumentasjon fra utført kontroll og prøving.
  • Merking, emballering og lagring av ferdige produkter.