Narmo Betong as

For å forenkle selskapsstrukturen i konsernet, fusjoneres Narmo Betong as (org-nr. 941 157 920) inn i Loe Rørprodukter AS (org-nr. 977 293 022) fra 01.01.2021.

Driften på Hamar blir videreført på som normalt. Alle fakturaer til tidligere Narmo Betong sendes fra nyttår til Loe Rørprodukter AS, Postboks 4, 3301 Hokksund.

Elektronisk faktura sendes som EHF, alternativt i pdf-format til 977293022@semine.net.

Loe Rørprodukter AS overtar alle løpende avtaleforhold og rettigheter som tidligere lå i det respektive selskapet. Det vil ikke være noen endringer i den operative driften. Alle utgående fakturaer fra 01.01.2021 blir utstedt fra Loe Rørprodukter AS, og det kan derfor være nødvendig at dere oppdaterer deres leverandørregister.

Våre besøksadresser og kontaktopplysninger til de ansatte vil være uendret.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med oss.