Miljø og Bærekraft – Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjonssteder. Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen AS har nå fått sin NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering på plass.

ISO 14001 sertifisering er en del av Loe sin miljøstrategi.

Sertifiseringen bygger opp rundt Loe sin ambisjon i konsernet, som er å minimere belastningen på miljøet og vi er svært fornøyd med å få sertifiseringen på plass. Sertifiseringen demonstrerer vår økte bevissthet for bærekraftig utvikling. 

Godt tilrettelagt for sertifiseringen

Denne gangen har også Vidar Uthne som er HMS ansvarlig for Loe konsern stått for all dokumentasjon og oppfølging av arbeidet. Vidar skryter av det gode utgangspunktet for denne sertifiseringen.

Vidar Uthne følger opp 14001 sertifiseringene hos Loe

-Nå har jeg gjennomført denne prosessen flere ganger før i konsernet, og jeg må si det var en fornøyelse å få dette implementert hos Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen. Før man starter en slik prosess må man gjøre et forarbeid for å forstå virksomheten. Det jeg opplevde med en gang var at Loe Midt Norsk Betong Mosjøen var veldig godt organisert. Besøker man dem ser man med en gang at det er svært tillitsvekkende forhold. Alt har sin plass og det er en tanke bak alt som blir gjort. De ansatte er engasjerte og fremoverlente noe som gjør meg trygg på at oppfølgingen av denne sertifiseringen kommer til å gå veldig bra avslutter Vidar.

Allerede etablerte leanprinsipper en stor fordel

Kjetil Aakvik er produksjonsleder i Mosjøen og har hatt ansvaret, og jobbet med Vidar underveis i sertifiseringen. Kjetil forteller at de nok hadde et gunstig utgangspunkt da de i ca 10 år har jobbet etter Lean prinsipper.

Kjetil Aakvik er produksjonsleder i Mosjøen og har hatt ansvaret hos Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen for arbeidet med sertifiseringen.

– Lean tankegangen hvor det å skape best mulig flyt og tenke forenkling av alle prosessene i produksjonsvirksomheten har gjort at vi er svært bevisst på alle valg vi tar forteller Kjetil. For å få på plass sertifiseringen var derfor mye allerede på plass. At det er god orden i bedriften kan Kjetil bekrefte, det er også en svært sentral del i Lean tankegangen. Jeg tror også våre ansatte er bedre rustet til å følge opp denne sertifiseringen da vi er vant til, og forstår at struktur og systematisk arbeid i det daglige er lønnsomt.

I Mosjøen ser de fremover til å fortsette det gode miljøarbeidet.

Magne Lund som er daglig leder er også fornøyd. – Når vi nå har vi etablert og følger en systematisk metode for planlegging, implementering og administrasjon av et miljøledelses system hos oss, ser vi frem til å bruke dette aktivt i vår hverdag . Det er klart at dette er også noe markedet vårt legger merke til. Det er ikke tvil om at mange av våre kunder og sluttbrukere nå i økende grad setter krav til god miljøstyring hos alle sine leverandører, så det er godt at vi nå står med denne sertifiseringen i hånden avslutter Magne.

Kjetil og kollegaene i Mosjøen er engasjerte og fornøyde.

Produksjon av 650 x 500 ringer hos Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen