Loe Rørprodukter satser med nytt servicesenter i Rygge Næringspark Østfold

Loe Rørprodukter AS etablerer nytt servicesenter i Rygge for våre kunder i Østfold og Akershus sør. Vi ser frem til å kunne presentere et topp moderne anlegg til et trofast marked. Det er god etterspørsel etter våre prefabrikkerte rør- og kumsystemer til vei-, vann- og avløpsprosjekter i distriktet, og med denne fornyelsen viser vi at vår tilstedeværelse er langsiktig.

Dette er et positivt løft for oss i området og hever kundeopplevelsen. Byggearbeidene er godt i gang, vi startet i oktober 2020 og vil åpne opp for våre kunder sommeren 2021.

Bård Bergh, salgsleder i Loe Rørprodukter AS

Meget god strategisk beliggenhet i Østfold med plassering tett på E6 ved avkjøringen til Rygge flyplass

Tomas Tenden i Loe Utvikling som utvikler Rygge Næringspark ønsker Loe Rørprodukter AS velkommen. Næringsparken er allerede godt utviklet med flere seriøse etableringer.

Næringsområdet tilbyr en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt flyplassrelatert virksomhet. Det er fortsatt byggeklare utbyggingsarealer i næringsparken.

Illustrasjonsbilde av Rygge Næringspark

Lager, boring og montering av vannkummer

Loe Rygge vil betjene kunder som de er vant til med et bredt lagerført sortiment av våre produkter for henting og lokal tilpasning av kummer. Det nye bygget blir også tilpasset Loe sin nye satsing på komplette og ferdig monterte vannkummer.

Utviklingsavdeling

Loe i Rygge vil også fungere som et test og utviklingssenter for nye produkter. I første omgang skal diverse produkter knyttet til infiltrasjon av overvann testes ut. Nye sandfang, rør, og regnbed er under utvikling og skal installeres og følges opp for å samle driftserfaringer.

God fremdrift til tross for streng kuldeperiode

Byggeleder Matthias Dwars forteller at selve monteringen av råbygget startet i februar og til tross for at februar har vært preget at kulde og snø har fremdriften vært god. Vi har et svært effektivt montasjelag fra Loe Elementmontasje AS som setter opp bygget sier Matthias fornøyd. Betongelementene til bygget kommer også fra Loe Betongelementer AS, så i dette prosjektet er hele konsernet i sving for å realisere prosjektet.

Flotte fasader

Det er valgt fine fasader til bygget. Selve kontordelen får slipte hvite fasader, mens verksted og lagerbygg får frilagt mørk fasade.

Montering av råbygget – vinter 2020/21
Montasjefremdrift – mai 2021