Loe Rørprodukter Nord satser sterkt på utdanning

I løpet av høsten har Loe Rørprodukter Nord kurset flere kjernepersoner for å styrke oss i kompetanse innenfor betongfaget. Blant annet for å kunne optimalisere våre resepter mot en mer og mer miljøvennlig betong.

Nye kompetansebevis for A3 og A1 kurs innen betongproduksjon

Nylig besto vår kontrollør Johan Granøien, blande formann Stig Roar Myklebust og  produksjons formann Sindre Øyaas Wuttudal A3 kurset “Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon” Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Fra venstre i bilde kontrollør Johan Granøien, blande formann Stig Roar Myklebust og  produksjons formann Sindre Øyaas Wuttudal har alle bestått A3 kurset

I tillegg til dette har også Are Venås gjennomført kurset A1« Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjons- og kontrolleder» Are kan da trå til som reserve blandeoperatør hos oss.

Kompetanse hever kvaliteten og utvider mulighetene

Daglig leder Ole Henrik Svenning er fornøyd, og forteller at dette gir bedriften et godt kompetansemiljø og mange nye øyne for optimalisering av våre resepter mot en mer og mer miljøvennlig betong. Ole Henrik har selv også A3 kurs fra før, og lang erfaring fra andre stillinger som ansvarlig for blant annet betongblandeverk.

Stig Roar Myklebust har full kontroll fra kontrollrommet til blandeverket hos Loe Rørprodukter Nord

Stig Roar er blandeformann og har hovedansvaret for blanderiet. Bedre forståelse, oppsummerer Stig Roar når han forteller hva kurset ga ham. Når vi skal optimalisere resepter må vi oppfylle visse krav og holde oss innenfor hva som er tillatt.

-Vi må forstå hvordan endringer vi gjør påvirker sluttproduktet. Endringene skal opprettholde eller bedre kvaliteten. Nå som vi har fått flere som har tatt kursene A1-A3 blir det lettere å diskutere på tvers av avdelingene. Når Sindre og Johan som jobber mer med produktene nå ser ting ved produktene er det mye lettere å samarbeide når det kanskje er forbedringer som kan gjøres på blanderiet.

Stig Roar på kontrollrommet til blanderiet.

Kvalitetskontroll

På laben følger Stig Roar med på kvaliteten. Mottakskontroll er viktig, og på bildet under har han gjennomført en sikteprøve av mottatt tilslag.

-Her inspiserer vi at det tilslaget vi mottar har den kornfordelingen som tilslaget skal ha. Du kan si at vi sjekker at leverandøren holder det de lover. Det er jo ganske viktig at vi har kontroll på tilslaget vi fører inn i reseptene våre.

Inspeksjon av sikteprøve

Fra produksjonen støpes det også terninger ut til å måle trykkfastheten på blandinger brukt i produksjonen. Terninger på 10 x 10 cm står i vannbad med kontrollert temperatur før de trykkes i en hydraulisk presse. Da måler man den maksimale sammenpressingen terningene kan tåle uten å bryte sammen. Dette også en del av rutinene for å dokumentere og sikre god betongkvalitet.

Terninger på 10 x 10 cm står i vannbad med kontrollert temperatur før de trykkes i en hydraulisk presse