Loe Rørprodukter Nord AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

Vi fortsetter arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjonssteder.

Loe Rørprodukter Nord AS har nå fått sin NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering på plass.

Fra venstre: Kontrollør Johan Granøien, Daglig leder Ole Henrik Svenning, og produksjonsansvarlig Sindre Øyaas Wuttudal

Med denne sertifiseringen dokumenterer vi at den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og vår framtidige innsats har et tydelig fremtidsrettet miljøfokus forteller daglig leder Ole Henrik Svenning på fabrikken i Trondheim.

Vi har gjort både små og store tiltak, og det er klart at vi dro litt fordeler av at veien var gått opp litt i forkant av sertifiseringen til Loe Rørprodukter i Hokksund tidligere i år. Vidar Uthne som er HMS ansvarlig for Loe konsern har stått for all dokumentasjon og oppfølging av arbeidet. Hos oss i Trondheim er det kontrollør Johan Granøien, og produksjonsansvarlig Sindre Øyaas Wuttudal som har hatt det største ansvaret for at vi kom i mål forteller Ole Henrik.

Vidar Uthne er Loe konsern sin ekspert på ISO 14001 sertifisering

Revisjonen skjerper virksomheten

En slik revisjon som vi har gått igjennom med denne sertifiseringen gjør at man skjerper innsatsen på mange områder. Vi har tatt tak i alt fra ryddighet, til dokumentasjon og kontroll på avløpsvann og vannforbruk. Det er nå ingen tvil om hvordan vi f.eks. kildesorterer og håndterer vårt farlige avfall. Vi har også bl.a. satt oss mål om reduksjoner i vannforbruk og avfallsmengder. Vi har sett at vi faktisk også på noen områder har blitt mer effektive som resultat av sertifiseringen.

Avslutningsvis forteller Ole Henrik at sertifiseringen bidrar til Loe sin ambisjon i konsernet, som er å minimere belastningen på miljøet og vi er svært fornøyd med å få sertifiseringen på plass.