Lars Kristoffer Loe – 25 år som daglig leder

I anledningen av at Lars K. Loe har vært daglig leder for Loe Rørprodukter AS i 25 år har vi tatt en prat med ham med et tilbakeblikk på tiden som har gått og om tiden fremover.

Lars Kristoffer Loe er fornøyd med sine 25 år som daglig leder for Loe Rørprodukter AS

Det var ingen selvfølge at Lars skulle bli daglig leder i Loe Rørprodukter AS

Da Lars Kristoffer Loe vokste opp, handlet det meste om betongelementer og bygg.

– Min far, Terje Loe, var sivilingeniør og drev Loe Betongelementer. Der fikk jeg gjennom tenårene og studietiden prøvd meg som både produksjonsmedarbeider, og senere under studietiden med diverse dimensjonering av konstruksjoner.

Lars ble i 1995 uteksaminert ved Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule i Aachen Tyskland som Sivilingeniør. Etter studiet var han to år i Veidekke, og så mest for seg en fremtid innen bygg og konstruksjon.

Lars sin onkel, Tom Loe, drev på denne tiden sammen med sin far Kristoffer Loe, rør- og kumproduksjon på Steinberg i Hokksund. Siden starten i 1938, under opprinnelige Kristoffer Loe Cementvarefabrikk, hadde virksomheten utviklet seg fra en lokal aktør til et regionalt foretak som Loe Rørprodukter AS. En milepel var utbyggingen av OSL Gardermoen som tilførte bedriften mye kompetanse. Det ble i 1997 klart at det var behov for nye eiere i Loe Rørprodukter AS, og det var da at Lars K. Loe, barnebarnet etter Kristoffer Loe, tok over den 01.02.1997 som eier og daglig leder.

– Det var en prosess, og det var ikke opplagt at jeg skulle inn i Loe Rørprodukter. Det var konkrete forhandlinger om salg av virksomheten til andre aktører, men sluttresultatet ble altså at jeg ble ny eier og daglig leder. Det har jeg aldri angret på!

– Jeg kan fortelle at det var en stor overgang, og jeg visste ikke særlig mye om kummer og rør. Den første tiden var jeg derfor mest daglig leder på papiret. Onkel Tom sørget for at ting gikk som det skulle, og jeg fikk tid til å sette meg inn i virksomheten. Vi var ikke mange ansatte, så jeg har vært borti de fleste oppgavene i bedriften. Jeg har også skrevet ordrer og tegnet kummer for å si det sånn!

Loe Rørprodukter AS bygger ny fabrikk i Hokksund

Ved et oppkjøp av B. Brynildsen & sønner i 1998 fikk bedriften et større marked og volum og fikk en fin vekst. Etter hvert ble det også klart at lokalene på Steinberg og maskinparken til Loe Rørprodukter AS ville trenge en opprustning hvis bedriften skulle videreutvikles.

– Det var da vi strategisk besluttet oss for å virkelig satse, og kjøpte ny tomt på Sem i Hokksund, der den gamle Ytongfabrikken lå. Fra 2007-2011 bygde vi på den nye tomten, en helt ny og moderne fabrikk samtidig som vi betjente markedet fra den gamle på Steinberg. Ikke alle mente vi var riktig vel bevart. En av sjefene hos en svensk kum og rørleverandør mente at man måtte være sinnsyk for å bygge slik vi gjorde, forteller Lars med et smil.

Fabrikken stod ferdig i 2011 og gjorde Loe Rørprodukter AS til en av Europas mest modere fremstillingssteder for kummer og rør i betong. Fabrikken ligger midt i markedet og har en svært høy automatiseringsgrad som også gjorde fabrikken til en av Europas mest effektive betongvarefabrikker.

Utvikling av organisasjon og kompetanse

Lars sitt strategiske valg viste seg å være en god beslutning. Den nye fabrikken leverer de neste årene etter 2011 både på kapasitet og kvalitet, og gir god lønnsomhet. Denne lønnsomheten brukes spesielt til å bygge en ny større organisasjon og nye investeringer i produksjonen.

Lars trekker frem at det tar tid å finne de riktige folkene til de ulike oppgavene i en stor organisasjon, gi de god opplæring i faget, og forteller at han setter pris på den innsatsen alle i bedriften til daglig bidrar med.

Nye markeder nordover

Med mange flinke folk er han mye mindre involvert i den daglige driften i Hokksund enn før, og bruker mye av tiden sin på andre prosjekter. Dette har resultert i diverse oppkjøp av betongvare utsalg og produsenter nordover. I dag finner man derfor Loe Rørprodukter AS også på Hamar, Vingrom, i Trondheim, Molde, Mosjøen og Bodø. I Trondheim hos Loe Rørprodukter Nord AS (LRN) har Lars kommet langt i prosessen med å bygge en ny fabrikk i Muruvik. I løpet av 3-4 år skal LRN flytte ut av utdaterte lokaler sentralt i Trondheim og til Muruvik hvor Loe skal bygge nok en moderne og miljøvennlig betongvarefabrikk.

Loe Rørprodukter er tilstede helt fra Skien i sør til Bodø i nord

Produktkvalitet og på lag med brukerne

– Jeg lever jo og ånder for produktene på en måte forteller Lars. Jeg blir hele tiden fasinert av prosessen fra råvare til ferdig produkt, og har nok en spesiell interesse for industriell produksjon. Jeg mener også vi har et stort ansvar overfor sluttbrukerne av våre produkter. Det forventes kvalitet og lang levetid og det betyr at Loe skal levere nettopp dette. Derfor har vi og skal fortsatt være i front når det kommer til de beste løsningene. På lang sikt vet jeg at vi vinner på å være standhaftige på å ikke levere gammeldagse og billige løsninger.

– Vår størrelse og kapasitet gjør også at vi lettere kan innfri på nye dokumentasjonskrav og nødvendige investeringer. Enten det er lansering av nye produkter eller nødvendige produktendringer, forteller Lars. Det er ofte tunge investeringer i produksjonsutstyr som må til for å svare på endrede krav fra markedet.

Lars K. Loe lever og ånder for produktene, og her står han foran DN 3000 ig-betongrør, produsert hos Loe Rørprodukter Nord AS i Trondheim.

Fremtidsutsikter

Endrede krav fra markedet er også det Lars mener Loe Rørprodukter AS må fortsette med å jobbe med fremover. I markedet i dag er det et stort miljøfokus og krav om kvalitetssikring fra A til Å.

– Produksjonsoptimalisering med mål om mindre miljøbelastning står sentralt og vil være en kontinuerlig prosess i årene som kommer. Vi har allerede lagt ned en betydelig innsats med å miljøsertifisere våre produksjonssteder. Vi har også fått på plass miljødeklarasjoner for våre produkter, og vi vil levere dokumenterbare løsninger på en helt annen måte enn tidligere i fremtiden.

– Vi ser en dreining der markedet ønsker mer prefabrikkering enn tidligere. De utførende entreprenørene ønsker “plug and play” løsninger som sikrer dem effektivitet og god fremdrift i prosjektene. Det vil si monterte, skreddersydde og dokumenterte løsninger til nye prosjekter. Sluttbrukerne krever også mer og mer dokumentasjon som skal sikre produktene lang levetid. Alt dette skal Loe levere på, sier Lars.

Lars har de siste 25 årene videreutviklet og bygd opp en solid virksomhet med god lønnsomhet og har fortsatt mye å gi.

– Jeg er veldig happy og synes det er moro med nye prosjekter og nye ting å ta tak i . I Loe Rørprodukter AS er vi bevisst vår rolle som en arbeidsgiver som sikrer trygge lokale arbeidsplasser til mange medarbeidere. Jeg er også glad for at vi leverer produkter med samfunnsnytte inn i norske veg-, vann- og avløpsprosjekter som kunder og sluttbrukere er fornøyde med. Uten tvil har jeg mye motivasjon og ser fram til årene som kommer avslutter Lars.