Lagerkontroll og lønnsomhet går hånd i hånd

Ved inngangen til 2020 gikk Loe Rørprodukter AS over til et nytt IT system Målet var å gi de ansatte et bedre digitalt verktøy, som også ville effektivisere bedriften. En svært viktig del av denne effektiviseringen var å implementere god lagerkontroll og lagerstyring.

Vi har hatt mange år med vekst, forbedringer og optimalisering på produksjonsleddet vårt i Loe. Vi så nå at det var helt nødvendig å rette fokus mot de systemene vi benytter fra a til å i hverdagen, og at et nytt modernisert IT system var nødvendig forteller daglig leder og eier Lars Loe.

Det nye IT systemet berører derfor hele kjeden fra innkjøp, produksjon og produksjonsstyring, salg, lagerkontroll og lagerstyring til logistikk.

Som et ledd i denne prosessen ble Stefan Kaiser i 2022 ansatt som logistikkoordinator, og han har blitt Loe sin klippe på lagerkontroll og lagerstyring.

Nytt IT system med stort potensiale

Vi har fått verktøyet og jobber med å ta i bruk alle mulighetene forteller Stefan.

Stefan har en allsidig bakgrunn. Han har jobbet 5 år som lagermedarbeider. De siste 4 1/2 årene før han startet hos Loe var han ansvarlig for håndteringen av hele lagerbeholdningen til ca 10-12 kunder i et tredjeparts logistikkselskap. Stefan har også en Bachelor of Management og kurs i HR og personalledelse.

I det nye systemet er grunntanken at man skal skrive ting inn i systemet én gang, så følger det med hele veien gjennom. Fra tilbud til faktura, fra salg via innkjøp og produksjon til ferdig produkt levert på grøftekanten.

Da jeg begynte gjaldt det å lære det nye systemet. Underveis ser man at man kan optimalisere hvordan ting blir gjort og forbedre hvordan systemet brukes. Er det spesifikke behov vi har som ikke støttes i systemet får vi også god hjelp fra leverandøren. Tett samarbeid med kollegaer på salg, produksjon og transport er altavgjørende. Dette er ikke en jobb som kan fullføres alene forteller Stefan.

Nå har vi blant annet jobbet mye med å revidere og legge inn alle innsatsfaktorer til produksjonen. Vi har ryddet i mange artikler og det har også blitt gjort en ryddejobb med hvilke produkter vi skal lagerføre av innkjøpte varer. Det er bare eksempler på ting som vi må ordne for at helheten skal fungere.

Med god lagerstyring og kontroll skal vi vite hvilke produkter vi kan levere når, fra hvilken avdeling, og hva vi må eventuelt må kjøpe inn når for å levere det bestilte produktet til ønsket tid.

Ikke gjort på en dag og krever innsats og kvalitet i alle ledd

For ikke lenge siden ringte man, mailet, sjekket eller til og med dobbeltsjekket fysisk lagerbeholdningen på produktene og innsatsvarene våre. Det er tidkrevende, kan være frustrerende og er lite effektivt.

Vi er på rett vei, helt klart sier Stefan. Underveis og når vi er i mål skal vi frigjøre både tid og ressurser, som kan brukes på andre ting som er mer lønnsomt for bedriften. Når vi er i mål blir lager status bare et tastetrykk unna.

Men dette er ikke gjort på en dag, og alle må gjøre sin del av jobben. Jeg mener kompetansen er der, men vi må alle jobbe inn rutinene, utføre og føre ting riktig i alle ledd.

Det er en stor investering og mye jobb vi er i gang med men i den andre enden ligger altså bedre lønnsomhet.

Fysisk orden er også en del av god lagerstyring. Her fra utelageret for kummer i Hokksund.