Overvannshåndtering

Fordrøyning – Rensing – Infiltrasjon

Basal har publisert et nytt temahefte for overvannshåndtering

«Innovative løsninger for Fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann i byområder»

I dette temaheftet tar vi for oss miljøvennlige overvannsløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Overvannsløsninger fra Basal er bygget opp med standard produkter som gjør det enkelt å kombinere flere behov, som for eksempel fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i et og samme system. Den store styrken til betongproduktene i våre systemer gjør at de kan plasseres nesten overalt.

I temaheftet viser vi eksempler på små arealeffektive overvannsløsninger – LOD overvannsløsninger som håndterer overvannet lokalt, og oppbygging av større fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg ved å bruke rørmagasiner, fleksible løsninger satt sammen av standard rør.