For Bodø kommune utfører Mesta omfattende arbeider i Hernesveien med sideveier

Arbeidene er et ledd i oppryddingen av avløpsnettet i sentrum av Bodø. Kommunen bygger om det kommunale avløpsnettet til separatsystem hvor avløpsvann og overvann skal føres i hver sin ledning. Det skiftes også ut stikkledninger, og settes nye sluk og sandfang.

Loe Bodø Betong AS leverer betongvarene til prosjektet

Det er Mesta som er utførende og Loe Bodø Betong AS leverer samtlige spillvanns-, overvanns- og vannkummer til anlegget. Den daglige kontakten med anlegget er det Tove Eilertsen i Bodø Betong som har. For å levere alt som trengs av kummer til prosjektet er også Loe Midtnorsk Betong Mosjøen AS og Loe Rørprodukter Nord AS i Trondheim med på å komplettere leveransen.

Mesta svært fornøyd med leveringen

– Tove i Bodø Betong er helt suveren, forteller Trond Mellem som er prosjektleder på anlegget. Vi har også samarbeidet på mange anlegg opp igjennom årene og kjenner Bodø Betong godt.

Fra venstre, Trond Mellem og Vidar Meyer

– Vi får kummene i tide og skulle det være noe så vet vi at Bodø Betong alltid ordner opp, utfyller Vidar Meyer som er formann på anlegget. Vi er svært fornøyd med leveransen.

Totalt leverer Loe Bodø Betong 23 Vannkummer, 40 spillvannskummer, 30 overvannskummer, og et stort antall sandfang.

Dype grøfter og omfattende prosjekt

– Anlegget har dype grøfter, og det er en omfattende jobb som vi er i gang med. Det gjenstår mye før vi er ferdig forklarer Trond Mellem. Prosjektet omfatter også rehabilitering og oppgradering av VA-anlegget i bla. sideveiene Gildeskålveien, Elias Blix vei og Løkkeveien.

Vannkummer med rør i rør system for stikkledninger

Bodø Kommune legger i dette prosjektet stikkledningene som rør i rør system til alle eiendommene. Kummen under viser en av vannkummene hvor både trekkerør og PE-ledningene til eiendommene er under montering. Trekkerørene avsluttes 2 meter utenfor vei, og i dette tilfellet betyr det stort sett at trekkerørene avsluttes inne på eiendommene til abonnentene forteller Trond Mellem. Med avstengning i kum og trekkerør til utenfor vei sikrer Bodø kommune seg mot graving i vei på grunn av eventuelle fremtidig feil og lekkasjer på stikkledninger.

Ferdig skrudde vannkummer til anlegget

Hos Bodø Betong er det Robin og Alaa Yousef som borer og monterer vannkummene til anlegget. Robin er en av Loe sine monteringsspesialister og skrur alle armaturer som sendes ut til kundene til Bodø Betong.

– Nå har vi tilbudt fullt ut dokumenterte og ferdig skrudde kummer i markedet vårt i ca. to år, og vi har kommet dit at alle kundene våre benytter seg av dette tilbudet forteller Robin.

– Armaturene kommer i deler til oss, og så monteres armaturene innendørs hos oss etter alle gjeldende monteringsanvisninger. Basal Aqua-Safe vannkummer effektiviserer hverdagen til kundene våre og gir en stor trygghet for kommunen avslutter Robin.

Vi takker Mesta for besøket på anlegget i Bodø.