DN 2400 fordrøyningsmagasin – Holtet Base i Oslo

I forbindelse med utbyggingen av dagens trikkeparkering og verkstedlokaler på Holtet Base i Oslo ble det etablert et stort fordrøyningsmagasin i betong. Nærmere bestemt ble det etablert et fordrøyningsvolum på hele 590 m3 ved bruk av DN2400 IG-fals rør. Loe leverte totalt 81 stk rør og 6 stk endestøpte rør med nedstigning som ble lagt i tre pralelle rørstrekk. Magasinet ligger i dag under parkeringen og kjørbare arealer på Holtet base 81 stk. DN 2400 ig-falsrør og 6 stk. endepropp med nedstigning i tre streng.

Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som har store tette flater.


Fordrøyningsmagasiner i betong

Fordrøyningsanlegg av betong er meget arealeffektive da betongrør gir et mangfold av fleksible løsninger og kan legges under veg og parkeringsplasser med stor trafikkbelastning.

  • Kjent, enkel, rask og rimelig montering
  • Kan gjenbruke oppgravde masser
  • Ingen oppdriftsfare
  • Ingen behov for membran
  • Kan leveres med integrert slamvolum/forbehandling
  • Gode inspeksjonsmuligheter
  • Enkelt å slamsuge og rense